Dominantou vsi byl už od 17. století kostel sv. Jana Křtitele, jehož vznik iniciovali tamější obyvatelé. „Podle tradice byla nejprve postavena loď a teprve potom, za přispění místního rychtáře Hermanna Hoffmanna dobudován presbytář. Hoffmann stavbu štědře dotoval, proto byl pohřbený uvnitř kostela na čestném místě před hlavním oltářem,“ píše historik Zdeněk Procházka ve své knize Putování po zaniklých místech Českého lesa.

V Pleši však stál od roku 1906 ještě druhý kostel, zasvěcený Panně Marii Pomocné. Nacházel se vedle školy a fary. Bohužel ani jedna ze staveb se dodnes nedochovala. Obě byly v 50. letech minulého století zbořeny.

Zaniklé objekty 

Stejně tomu bylo s téměř všemi dalšími objekty. Zachované zůstaly pouze hotel Flor, který využívala Pohraniční stráž a jenž byl později také srovnán se zemí, a dům č. p. 73, takzvaná Zíkova hájovna, z níž se stala restaurace. Tu vlastní Marek Hrůša, který se stará o tamější hřbitov a snaží se upozorňovat na osud odsunutých německých obyvatel.

Také proto v roce 2016 na místě někdejšího kostela Panny Marie Pomocné vybudoval kapli.