Nepříjemného zápachu se lidé zbaví, až se řádně uchytí mikroorganismy

Nežádoucí „vůně“ trápí lidi v Podbořanech, zápach pochází z nové čistírny odpadních vod

Stěžovali si

Na zápach, jehož intenzitu ovlivňuje hlavně počasí, si stěžovali lidé na podbořanskou radnici. „O problémech víme, už je řešil odbor životního prostředí. Způsobuje ho nová čistírna odpadních vod, je to ale jen dočasné,“ sdělil na dotaz Deníku Karel Honzl, podbořanský místostarosta.

Zápach je cítit už týdny, do kdy přesně bude otravovat obyvatele města se zatím neví. „Už se to zlepšuje, není to cítit tolik, jako před časem,“ pokračoval místostarosta.

„Hladina zápachu se neustále snižuje a postupně se bude i nadále snižovat. Dobu trvání nárazového uvolnění pachových látek do ovzduší ale nemůžeme předem odhadnout,“ doplnila informace Rumjana Loosová ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), která čistírnu odpadních vod v Podbořanech provozuje.

Za všechno můžou bakterie

A co že se při budování nové čistírny v Podbořanech stalo? Proč se městem šíří zápach? Za všechno můžou bakterie. „Na jaře letošního roku bylo na čistírně nově uvedeno do provozu kalové hospodářství. Při stabilizaci kalu dochází k biologickým pochodům, které jsou při nízkých teplotách zpomalené. V této fázi nedošlo k rozvoji žádoucích typů mikroorganismů a k nastavení řádného biologického procesu, ale došlo k produkci látek, které mají za následek snížení pH a následný zápach,“ vysvětlila Loosová.

Společnost SČVK řeší situaci navezením nového kalu. „Část kalu byla odvezena a do čistírny v Podbořanech byl přivezen a naočkován nový kal. Tím došlo k úpravě pH a byl nastartován potřebný proces,“ dodala Rumjana Loosová.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Podbořanech začala letos v květnu, má pokračovat až do října. Poté bude následovat roční zkušební provoz. Na obnovu technologií bylo vynaloženo přes sedmdesát milionů korun.