Na začátku června vedení města sdělilo, že pro vysoký počet přihlášek českých dětí do mateřských škol není pro uprchlické děti místo. „Celkem podalo žádost 301dětí, z toho 277 z okolních vesnic, které svou lokalitou spadají pod Mělník. Výjimka, jež navýší kapacity ve třídách, a to na 28 dětí, umožní přijmout celkem 201 dětí. Na asi 52 spádových se vůbec nedostane, ty zbylé byly buď mladší tří let, nebo pocházely z nespádové oblasti,“ uvedl místostarosta Petr Volf (Mělničané).

Nyní je jasný i počet ukrajinských běženců hlásících se do prvních tříd. „K zápisu se přihlásilo něco málo přes sto dětí ukrajinských rodin a další zápis migrantských dětí do mateřských škol je naplánován k 20. červnu. Na problém město mimo peněz na humanitární pomoc vyhradilo částku tří milionů korun, celkem tak město už na pomoc uprchlíkům uvolnilo 6 milionů korun,“ sdělil starosta města Ctirad Mikeš (Mé Město) s tím, že situace s dětmi školního věku není tak napjatá jako s těmi předškolními.

Velký problém vidí radní také v neumístění dětí matek z Ukrajiny, které jsou mladší tří let, tudíž nemají šanci se do mateřských škol dostat. Ve většině případů se jedná o matky samoživitelky, kterým nastane problém při hledání práce a může je dovést až do existenční krize.

Situaci mohou zlepšit dětské skupiny, i tak podle vedení města nebude možné vyhovět všem.