Na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO byly zapsány město Žatec a krajina žateckého chmele včetně vesnic Stekník a Trnovany.

Nominace chmelařské krajiny navázala na původní koncept s názvem Žatec – město chmele, který Výbor pro světové dědictví v roce 2018 doporučil přepracovat tak, aby obsahoval i stále produktivní krajinu.

„Jsem nesmírně potěšen, že se tuto nominaci podařilo zapsat na seznam světového dědictví, neboť pěstování chmele, našeho zeleného zlata, je neodmyslitelně spjato s českou kulturou. Věřím, že nová památka světového dědictví přinese této lokalitě nejen potvrzení jejích výjimečných hodnot, ale i impuls k dalšímu rozvoji, lepší ochranu a posílení spolupráce na poli památkové péče, turistického ruchu či propagace,“ řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Sklizeň chmele v Zemědělském družstvu Kokory na Přerovsku, 25. srpna 2023, Kokory. Družstvo je největším producentem chmele v Olomouckém kraji
VIDEO: Česačky se na Přerovsku rozjely. Kvalita chmele letos vypadá slibně

Pro město Žatec a obec Zálužice, na jejímž území se nachází chmelařská krajina, znamená zápis na seznam UNESCO, krom prestižní značky, také potenciál dalšího rozvoje a silné turistické pozice v rámci Ústeckého kraje i České republiky. Díky nominaci byl Žatec úspěšný v získávání dotací na obnovy památek ve městě z evropských programů, příkladem je radnice, nebo probíhající obnova kláštera. V následujících letech se chceme zaměřit především na turistickou infrastrukturu a řešení parkování v obou komponentách,“ doplnil starosta.

Město Žatec, vesnice Stekník a Trnovany a okolní chmelařská krajina jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.Město Žatec, vesnice Stekník a Trnovany a okolní chmelařská krajina jsou na seznamu světového dědictví UNESCOZdroj: se svolením Žatec a krajina žateckého chmele

Rozhodnutí Výboru pro světové dědictví potěšilo Jaroslava Špičku, site managera, tedy předsedu Steering group: „Dnešní zápis statku Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO je významným uznáním naší kultury, historie a odkazu. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který se na přípravě nominační dokumentace podílel. Je to výsledek mnoha let tvrdé práce, oddanosti a vášně pro zachování a oslavení tohoto jedinečného místa a jeho významu pro naši zemi. Toto ocenění je nejen pro nás, ale pro všechny hrdé Žatečany, kteří s hrdostí sdílejí toto kulturní dědictví.“

Dlouholeté úsilí se vyplatilo

Žatec o zápis na prestižní seznam usiloval od roku 2007, kdy byl zapsán na indikativní seznam, tedy národní soupis lokalit, které mají celosvětový význam i ambici stát se památkou s nejvyšším významem.

„Zápis byl učiněn na druhý pokus poté, co Výbor pro světové dědictví doporučil v roce 2019 nominaci přepracovat a rozšířit o chmelařskou krajinu. Právě tradice žateckého chmele je hlavním důvodem zápisu na Seznam světového dědictví,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Chmelaři mají problémy. Loňská úroda byla velmi slabá, navíc náklady vzrostly.
Chmelaři hlásí téměř miliardovou ztrátu. Přemýšlím, že skončím, říká pěstitel

V české delegaci v Rijádu, kterou vedla Jiřina Valentová, stálá představitelka ČR v UNESCO, byla Dita Limová, vedoucí oddělení vztahů s UNESCO z Ministerstva kultury, Monika Eretová z ministerstva kultury, zástupci Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a Věra Kučov. Řídící skupinu nominace zastupovala bývalá žatecká starostka Zdeňka Hamousová, přítomen byl také Zdeněk Rosa z Chmelařství, družstva Žatec, který je zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele ČR, a Olga Bukovičová za město Žatec, kde působí jako koordinátorka pro světové dědictví.

Tradice trvá stovky let 

Žatecká chmelařská krajina se skládá z venkovských chmelnic a malých vesnic Stekník a Trnovany. Druhou částí zapsané památky je historické centrum Žatce a průmyslová čtvrť Pražské předměstí z 19. století.

V Odrlicích při příležitosti hodových oslav otevřela unikátní sušárna chmele. Komentované prohlídky jsou až do pátečního odpoledne. Lidé se sjíždějí zdaleka, 5. července 2023
Na hody v Odrlicích otevřela unikátní sušárna chmele. Pivaři se sjíždějí zdaleka

„Tato rozvinutá a přetrvávající kulturní krajina a její stavební dědictví spojené s pěstováním a zpracováním chmele svědčí o tradici, která je zde praktikována více než sedm set let a pokračuje dodnes, a to i přes obrovské demografické změny v různých obdobích její historie,“ sdělila Olga Bukovičová.

Město Žatec, vesnice Stekník a Trnovany a okolní chmelařská krajina jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Na snímku bývalá sušárna chmele v Trnovanech.Město Žatec, vesnice Stekník a Trnovany a okolní chmelařská krajina jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Na snímku bývalá sušárna chmele v TrnovanechZdroj: Deník/Petr Kinšt

„V této pozoruhodné krajině se nachází celá řada prvků od tradičních chmelnic přes budovy sloužící k sušení, balení, certifikaci a skladování chmele až po části historické dopravní sítě silnic, železnice, řeky Ohře a dalších vodních toků. Patří k nim také podpůrné administrativní, kulturní a náboženské budovy a kulturní zvyklosti,“ připomněla s tím, že krajina se specifickými budovami a stavbami spojenými s produkcí žateckého chmele dokládá úzkou interakci mezi venkovskou chmelařskou krajinou a jejím městským zázemím.