Místní se dnes obávají prosakování zdraví škodlivých látek do podzemních vod. Horní Bříza proto usiluje o lepší kontrolu lokality. „Nemáme jasný obrázek o kontaminaci,“ řekl místostarosta Horní Břízy Ladislav Čech.

Podle Jana Waltera z hornobřízské komise životního prostředí odborníci zjistili v povrchových vodách a okolí oprámů nadlimitní hodnoty rtuti, niklu, olova, naftalenu a dalších látek. „Tyto látky mohou představovat velké riziko pro podzemní vody, protože nedaleko se nachází jímací zdroje podzemních vod pro Býkov a Horní Břízu,“ uvedl ve své monitorující zprávě Walter.

Na Sněžce někdo nad ránem 5. září 2019 vytvořil z kamenů spirálu, tzv. mandalu, čímž nevratně poničil vzácný ekosystém arkto-alpínské tundry. Správa KRNAP hledá svědky.
Z kamenů vytvořili na Sněžce mandalu. Prasárna, která nemá obdoby, zuří KRNAP

Lomy se nacházejí v katastru Horní Břízy, ale vlastní je firma OMGD, nástupkyně Lachemy. Testy dobrovolně a pravidelně provádí právě OMGD ve spolupráci s vedením Horní Břízy, Krajským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). „Děláme je vždy na jaře a na podzim, poslední květnová zkouška neprokázala, že by oprámy spodní vody kontaminovaly,“ okomentovala ředitelka plzeňské ČIŽP Petra Hořčicová.

Nemožná likvidace

Likvidace oprámů je však téměř nemožná. „Byla by finančně náročná, ale hlavně se obáváme do nich jakkoliv zasáhnout, nikdo neví, co se může stát. Měly by tam být zatopené štoly, neexistuje ale žádný plánek, a tak přesně netušíme, co se pod vodou ukrývá,“ upozornil Zdeněk Kolek z hornobřízské komise životního prostředí.

Podle něj si za desetiletí oprámy vybudovaly svůj ekosystém. Jeho slova potvrzuje výskyt nevšedních obojživelníků, jako např. skokanů, ropuch a čolků, nebo dalších rozmanitých a chráněných druhů pavouků, brouků a motýlů.

Z prohlídky rekonstruovaného zámku
Záchrana na poslední chvíli. Nový majitel probudil zámek v Cebivi z mrtvých