Likvidaci měšťanského domu provedl majitel nemovitosti a firmy Horizont Consulting II ve chvíli, kdy ministerstvo kultury prohlásilo vilku za kulturní památku. Rozhodnutí však ještě nebylo pravomocné, a tak se do stavby zakousl bagr. „Vlastník je povinen od doručení vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení věci za kulturní památku až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením,“ podotkla mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

Místo historické stavby má nyní vyrůst menší bytový dům. Stejná firma má kontroverzní pověst už z minulosti, kdy měla porušovat nařízení stavebního úřadu. „Stav aktuálně zničené stavby dospěl do bodu zániku především vinou snahy vlastníka historický dům odstranit. Pokud budově sejmete střechu a obnažíte její zdivo povětrnostním vlivům, výskyt statických poruch, rozpadu stavebních konstrukcí zatékáním nebo mrazem nastane brzy,“ stěžoval si Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Podle tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky už vilu nešlo zachránit, majitel současně postupoval v souladu se znaleckým posudkem, jenž argumentoval hrozbou zřícení zdí do uliční části. Ačkoliv u vily probíhal proces zpamátňování, měl vlastník údajně veškerá potřebná povolení k tomu, aby obvodové zdi měšťanského domu nechal strhnout. Oznámit záměr musel pouze stavebnímu úřadu, k čemuž se uchýlil právě o Velikonocích.

Památkář Aleš Homola označil demolici neorenesanční vily za památkovou, kulturní i morální katastrofu. „Stavba představovala cenný příklad originálně řešeného historizujícího domu zbudovaného na starších základech ve svažitém terénu v historickém prostředí ulice Hlinky. Nepravidelné členění hmot domu a náročná novorenesanční fasáda čistého ušlechtilého výrazu spolu s romantizující dřevěnou lodžií činila z domu mimořádný památkový objekt, který v kontextu s okolní secesní a historizující zástavbou vytvářel na adrese Hlinky 40 neobyčejnou architektonickou a urbanistickou hodnotu,“ popsal Homola Deníku Rovnost.