„Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, objevili při soupisu pozůstalosti na Havlíčkobrodsku hotovost téměř 400 tisíc korun,“ informoval Slavomil Janov referent oddělení komunikace ÚZSVM.

Když dva pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, právník z územního pracoviště Hradec Králové a zaměstnanec odloučeného pracoviště v Havlíčkově Brodě začali za účasti pověřeného notáře provádět v rodinném domku na Havlíčkobrodsku soupis pozůstalosti po zemřelé 84leté majitelce, sotva mohli tušit, že je čeká objev až nečekaně velké finanční hotovosti.

„Samotné stavení je ve velice špatném stavu a jeho vybavení už překročilo hranici použitelnosti. Přesto bylo uvnitř domku na různých místech v peněženkách a obálkách poschováváno celkem 372 345 Kč,“ popsal nález referent ÚZSVM.

Co v závěti nebylo, dědí stát

Při soupisů majetku po zemřelé byla podle Janova v domě nalezena i závěť, v níž žena část majetku odkázala konkrétním osobám. „Z provedeného soupisu pozůstalosti a jeho srovnáním se závětí však vyplývá, že část majetku a finanční prostředky, které v závětu zmíněny nejsou, by měly připadnout státu jako odúmrť. Pověřený notář však ještě bude provádět další šetření ohledně případných zákonných dědiců, a teprve pak bude moci být pozůstalostní řízení uzavřeno a vypořádáno,“ informoval Janov s tím, že takzvaná odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku jako dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Podle nadace Via před čtyřmi lety v Česku zemřelo 104,4 tisíce lidí, 2 168 z nich neuzavřelo závěť, ani po sobě nezanechali žádného dědice. Jejich majetek proto po smrti připadl státu. Ten je dokázal prodat za 140 milionů korun.

Dědí se valníky i kola

Lidí, kteří umírají opuštění bez závěti a bez dědiců, stále přibývá. Za rok absolvují podle Janova úředníci ÚZSVM v Česku tisíce dědických řízení, z nichž asi třetina padne do kategorie odúmrtě. O případy odúmrtě se stará právě ÚZSVM.

ajetek nabízí dalším státním institucím. Umělecká díla si mohou převzít muzea a galerie, šperky úřad bezúplatně převádí puncovnímu úřadu. Pokud ho nepotřebují, stát ho prodá ve výběrových řízeních. Výnos z nich je příjem státního rozpočtu. Ale ne vždy stát získá stát majetek za statisíce. Někdy to jsou jen předměty denní potřeby, auta, motocykly, zemědělské stroje, kterých se státní úřad musí nějak zbavit.

Jan Tecl.
Nejlepší starosta Vysočiny míří do Senátu

Na počátku srpna letošního roku například ÚZSVM v Havlíčkově Brodě získal jako odúmrť motocykl Yamaha. „Prostřednictvím webových stránek zveřejnil ÚZSVM nabídku státním institucím k využití motocyklu pro plnění jejich úkolů. Na výzvu zareagovala pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice, která svůj zájem zdůvodnila potřebou zajistit v rozsáhlém areálu nemocnice rychlejší obslužnost,“ upřesnil Janov.

Stejně tak skončil v majetku úřadu v Havlíčkově Brodě valníkový přívěs, který ÚZSVM prodal v aukci. Nechtěným dědictvím státu jsou občas i byty v dezolátním stavu, které majitelé nemohli udržovat z důvodů stáří nebo nemoci. Vybavení takových bytů pak končí většinou na skládkách, samotný byt je po vyklizení, desinfekci a deratizaci k prodeji.