Nově arizonskými astronomy objevená Planetka 2018 GG a potvrzená kleťskou kosmickou hlídkou je podle astronoma Miloše Tichého o něco menší než před pár dny: „Po novém přepočítání má tři megatuny TNT, což představuje 150 hirošimských bomb. V průměru má 40 metrů a její srážková rychlost je 18 kilometrů za sekundu.“

Co zatím víme
- jde o poměrně malou planetku s průměrem kolem 40 m
- při srážkové rychlosti 18 km/s by energie dopadu byla zhruba 3 megatuny TNT, tedy asi 150 hirošimských atomových bomb
- termíny ohrožení Země planetkou 2018 GG jsou spočteny na 11. dubna 2086, 10. dubna 2089 a 11. dubna 2095

S naší domovskou planetou se může střetnout nejdříve za 68 let, případně v dalších dvou termínech. „Na jejím pozorování se podíleli další kolegové po světě a když se daly dohromady první rozumné dráhové elementy, tedy spočítala se její dráha, ukázalo se, že je částečně v kolizní dráze se Zemí. Šance kolize je malá, nikoli nulová. Takzvaných virtuálních impaktorů, které hrozí srážkou, ani tak moc není. Máme přes 16 tisíc blízkozemních planetek a z toho je jen 700 takových ,průšvihových’,“ přibližuje Miloš Tichý. Upozorňuje, že se dvěma jsme se už srazili. V roce 2008 spadla jedna v Súdánu a našly se její zbytky – meteority. Za šest let další do Atlantiku. Nově objevená 2018 GG má podle něj rozměr asi jako těleso, které 30. června 1908 způsobilo tunguskou katastrofu na Sibiři.

Ale nic naštěstí není jisté. Dráha planetky se průběžně zpřesňuje díky několika světovým observatořím. „Výsledky okamžitě přepočítávají na nová data další kolegové, funguje úžasná mezinárodní spolupráce,“ vysvětluje Miloš Tichý.

K pozorování vesmíru slouží na Kleti už téměř dvacet let zrcadlový dalekohled Klenot o průměru 106 cm, který je druhý největší v Česku. V Evropě to je největší teleskop speciálně určený na planetky. Kleťská hvězdárna jich už objevila 1023. „To je ale ,vedlejšák’ důležitější je zpřesňování ,průšvihových’ těles, jak potvrzování objemu nových, tak i těch superproblematických,“ dodal astronom.