Václav měl totiž životní pojistku, kterou uzavřel v roce 2017, a to v době, kdy mu bylo 23 a půl roku. Pojištění se vztahovalo na vážná onemocnění, invaliditu, úrazy včetně trvalých následků a také na smrt. V případě úmrtí byla pojistná částka stanovena na 1 990 000 korun.

Všechna připojištění vyjma smrti byla stanovena do 55. roku klienta, pouze připojištění na smrt bylo limitováno 25. rokem Václava Zikmunda. Toho si on ani jeho otec, který pojistku ve výši 1068 korun měsíčně hradil, ale nevšimli. A v tom je právě problém. Na smrt tak byl klient pojištěn pouze rok a půl. Na základě toho ovšem odmítá pojišťovna, kterou je společnost Kooperativa, uhradit pojistné plnění.

Janu Zralou čeká operace a o syna Jakuba, upoutaného na vozíčku, se nemá kdo postarat
Začarovaný kruh. Ženu čeká operace, o postiženého syna se jí nemá kdo postarat

Petr Zikmund má ale silné eso v rukávě, a tím je dopis pojišťovací zprostředkovatelky, která pojistka sepisovala, kde přiznává svou chybu.

„Nikdo a nic mi nemůže syna vrátit. Jsou to velmi smutné dny, které prožívám. Protože jsem věděl, že byl Vašík pojištěn na smrt a protože bych potřeboval peníze i na řešení jiného mého životního problému, který po jeho smrti nastal, obrátil jsem na pojišťovnu kvůli plnění. Byl jsem velmi zaskočen, když jsem se dozvěděl, že nemám nárok, protože připojištění na smrt dávno zaniklo. Obrátil jsem se proto přímo na zprostředkovatelku, která s Vašíkem pojistku uzavírala. V následném dopise přiznala svou chybu,“ vypráví Petr Zikmund.

Částka na smrt měla klesající charakter, která bývá typická při sjednávání hypoték. Jak ale otec vysvětluje, daná pojistka nesloužila jako vinkulace při sjednávání hypotečního úvěru.

Mrzí mě to, říká bývalá poradkyně

„Mrzí mě, že při sjednání životního pojištění jsem pro riziko pojištění smrti místo na 25 let zadala do 25 let Vašeho syna. Bohužel si nikdo z Vás a ani já nevšiml toho, že po roce toto riziko skončilo. Tato změna se nezaregistrovala ani při každoročním Vám poslaném přehledu pojistné smlouvy. Také já jsem byla přesvědčena, že je vše v pořádku. Náhle se po smrti Vašeho syna bohužel zjistilo z pojistné smlouvy, že pojištění na smrt skončilo v roce 2018. Při sjednání pojistné smlouvy uznávám svou administrativní chybu, opravdu se stala nedopatřením při nastavování let splácení hypotéky. Velice mě to mrzí, nevím však, jak Vám mohu pomoci,“ píše ve svém dopise někdejší pojišťovací zprostředkovatelka Kooperativy Petra P.

Proč bývalá? Protože u Kooperativy už po této události nepracuje.

Sama pojišťovna se k danému případu vyjádřila jen velmi obecně a neodpověděla ani na dotaz, proč u nich už zprostředkovatelka nepracuje.

Charitativní výstup na Sněžku pro Vencu Nadačního fondu KlaPeto vynesl 1,2 milionu korun ve prospěch handicapovaných dětí
Výstup na Sněžku přinesl přes milion. Peníze pomohou chlapci s amputovanou nohou

„Bohužel dle zákona na ochranu osobních údajů se nemůžeme ke konkrétnímu případu vyjadřovat. Obecně však můžeme říci, že je vždy potřeba se pečlivě seznámit s nastavenými parametry smlouvy, pečlivě a pravdivě, vyplnit zdravotní dotazník, a vyhnout se snaze ušetřit za některá rizika stanovením nízké pojistné částky nebo krátké doby pojištění. Pokud klient některý z parametrů smlouvy nestandardně upraví a pojišťovna takový nestandardní požadavek zaregistruje, kontaktuje klienta s doplněním nebo úpravou smlouvy. Pokud klient s úpravou nesouhlasí, může pojišťovna od smlouvy odstoupit nebo omezit některá rizika. Případně klient riskuje, že některé důležité riziko nebude mít vůbec pokryto,“ reaguje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Muž se nevzdává 

Petr Zikmund se ale nevzdává, obrátil se na právníky i odborníky v oboru pojišťování, kteří mu dávají za pravdu. Dokonce berou v potaz jako precedent rozhodnutí Ústavního soudu z loňského dubna v podobné věci. „Doslovní výklad textu smlouvy může, ale nemusí být v souladu s vůlí jednajících stran. Směřuje – li vůle účastníků smlouvy k jinému významu, má shodná vůle účastníků přednost před doslovným výkladem textu jimi formulované smlouvy. Výklad, který toto pravidlo nerespektuje, je porušením Listiny základních práv a svobod. Mnohé případy mohou být komplikované a netypické, to však nezprošťuje soudy povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení,“ cituje Petr Zikmund stanovisko Ústavního soudu.

Ten by byl rád, kdyby se záležitost podařilo vyřešit mimosoudně. „Ale asi to tak nedopadne a bude se muset soudit, a to ne se zprostředkovatelkou, ale přímo pojišťovnou,“ uzavírá Zikmund.