Loni v létě dostala Viera Fialová z Olomouce obsílku od pražského exekutora. Dozvěděla se, že dluží Vojenské zdravotní pojišťovně téměř osmadvacet tisíc korun. „Po přečtení dopisu mě ´omývali´, protože jsem důchodkyně a nemám zdání, jak bych k něčemu takovému přišla. Hned druhý den jsem se vydala na sociálku a úřad práce, abych zjistila, jak se to mohlo stát,“ vzpomněla Viera Fialová.

Po pár dnech obíhání úřadů nakonec zjistila, že je vše v pořádku a zdravotní pojišťovně nic nedluží. Všechna potvrzení a tiskopisy hned odeslala do exekutorské kanceláře.

„Dali mi částečně za pravdu. Řekli mi, že zdravotní pojišťovně sice nic nedlužím, ale jim ano a zdůvodnili to administrativními výdaji a odesláním dopisu,“ vysvětlila Olomoučanka s tím, že exekutorská kancelář vše vyčíslila na 4 635 korun.

Tak vysokou částku odmítla naráz zaplatit a kontaktovala zdravotní pojišťovnu. Ani tam ale nepochodila a tak začala dlužnou sumu splácet. Později se ještě obrátila na kancelář veřejného ochránce práv.

„Celou tuhle peripetii jsem jim popsala. Po pár dnech mi odpověděli, že mi bohužel nemohou pomoci, protože vše je v souladu s platnými zákony. Pomoci jsem se nikde nedomohla, ale ráda bych touto cestou upozornila ostatní občany na to, co všechno je u nás možné a do jakých problémů se mohou velmi snadno dostat,“ řekla Viera Fialová.

Domnělý dluh na zdravotním pojištění vznikl podle ní už v roce 2017, kdy v zákonné osmidenní lhůtě opomněla nahlásit na zdravotní pojišťovnu, že je nově vedena na úřadu práce.

„Měla jsem tehdy velmi složité období. Dlouhodobě jsem pečovala o těžce nemocnou maminku a do toho jsem se stěhovala na druhý konec města. Dopisy ze zdravotní pojišťovny se ke mně tehdy bohužel nedostaly. Na novou adresu mi až loni přišlo oznámení o nařízené exekuci. Sice jsem hned zareagovala a všechno doložila, ale bohužel už bylo pozdě. Výdaje exekutora ještě musím nějakou dobu splácet,“ dodala seniorka.

Podle mluvčího Vojenské zdravotní pojišťovny Jana Matese není možné komentovat případy konkrétních klientů.

„Obecně je třeba zdůraznit, že pojištěnci mají zákonnou povinnost oznámit do osmi dnů zdravotní pojišťovně veškeré změny, které mají vliv na jejich platební povinnosti. Pokud je tedy například klient zaregistrován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, musí doložit příslušné potvrzení. Jinak je veden jako pojištěnec, u kterého není znám plátce pojistného, a začne mu nabíhat dluh na neuhrazeném pojistném,“ objasnil Jan Mates.

Pokud pojištěnec obratem zareaguje na výzvy zdravotní pojišťovny, lze opomenutí ještě napravit a vyhnout se finančnímu postihu.

„Avšak pouze za předpokladu, že nenechá věc dojít až k exekučnímu výměru. I když je jeho dluh následně vyrovnán, vznikají pojišťovně i exekutorovi administrativní náklady, které jdou k tíži pojištěnce,“ upozornil Jan Mates.