Jaroslav Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. Většinu života však strávil v Teplicích, kde působil jako starosta a primátor. Byl srdcem i duší teplickým patriotem a v tomto duchu pečoval o město Teplice celých 24 let (1994–2018). Dbal svědomitě nejen o rozvoj města, ale i jeho rozpočet. Teplice jsou tak jedním z mála měst v České republice, které hospodaří bez dluhu. Dokázal naslouchat občanům Teplic a ti si vždy vážili jeho přímého jednání. Stal se fenoménem města.

Kdo obsadí místo v Senátu po zesnulém Jaroslavu Kuberovi?
Bubeníček, Bařtipánová, Bergman, Pešek? Kdo další do Senátu místo Kubery?

Fontány považoval Jaroslav Kubera za symbol lázeňství a nechal jich v Teplicích vytvořit celou řadu. Díky tomu získaly Teplice pověst města fontán. Od roku 2000 byl zároveň zvolen senátorem za Teplicko. V Senátu postupně vedl Ústavně-právní výbor, Mandátový a imunitní výbor a Senátorský klub ODS. V roce 2016 se stal místopředsedou Senátu a v roce 2018 jeho předsedou.

Významně se podílel na budování respektu horní komory českého parlamentu a jako předseda Senátu neúnavně prosazoval hodnoty osobní svobody, demokracie, tržního hospodářství. Na svých politických cestách po republice i po světě nikdy nezapomínal na město Teplice a všude upozorňoval na jeho krásu a význam.

Oblíbený Tepličan

Jaroslav Kubera byl velký svými znalostmi, přirozenou autoritou i nekompromisní důsledností prosazovat věci, které považoval za správné. V diskusích byl tvrdý a neoblomný, ale nikdy osobní a ubližující. Politikou žil a nesmírně ho bavila. I v nejprudších politických diskusích neztrácel nadhled a odstup, což mu ale nebránilo vášnivě hájit názory, o kterých byl přesvědčen, že jsou správné. Byl výsostně konzervativním politikem, a to nejen názory, ale i svým chováním gentlemana, zejména svým vztahem k rodině.

Zatím posledním, kdo se před ním zapsal na seznam čestných občanů města Teplice, byl v prosinci 2018 místní rodák a válečný veterán Kurt Taussig. Kromě něj v minulosti dostali titul teplický cestovatel, badatel a polárník Julius Payer. Nebo také Hermann Hallwich, rodák z Teplic, historik, národohospodář a politik, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera
Rakev zahalí vlajka. Známe detaily veřejného rozloučení se zesnulým Kuberou