Vzhledem k tomu, že kvůli epidemickým opatřením není vstup do zahrady umožněn, mohou se její obdivovatelé kochat v naší fotogalerii krásou jejích křivek, obohacených mimořádnou sněhovou výzdobu. Květná zahrada je raně barokním parkem v geometrickém stylu francouzské zahrady s původními prvky.

V roce 1998 byla zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou (arcibiskupské zahrady) a arcibiskupským zámkem v Kroměříži.

Po opravách, které v zanedbaném parku probíhaly od 90. let 20. století, se vzhled zahrad zásadně změnil. Památkáři získali z evropských fondů více než 300 milionů korun na to, aby zahrady co nejvíce přiblížili k původní podobě.

Květná zahrada byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřena začátkem září 2014. Rok poté začalo při zahradě fungovat Národní centrum zahradní kultury, jehož posláním je poskytovat informace, školení a metodickou pomoc v oblasti obnovy a následné péče o historické zahrady a parky v České republice.