Jedině tak může provozovatel úzkokolejky zajistit provoz na zbývajících úsecích trati. „Na naší trati přejíždí vlak ojedinělou dopravní technickou památku – most Prince Friedricha Augusta, postavený na konci 19. století, na kterém se protíná úzkokolejná železniční trať se silnicí. Křížení úzkokolejné trati a vozovky na mostě je raritou v evropském a pravděpodobně i světovém měřítku. Po mnoha letech plánování v tomto roce dojde k rekonstrukci tohoto mostu,“ vysvětlil jednatel dopravní společnosti SOEG Zittau Ingo Neidhard.

Zmiňovaný most se zavře pro veškerou dopravu 28. února. Výluka na trati úzkokolejky v úseku Žitava nádraží (Zittau Bahnhof) až Žitava předměstí (Zittau Vorstadt) bude trvat do 30. června. „Abychom mohli dále zajišťovat provoz na zbývajících úsecích trati museli jsme přesunout veškerá vozidla do nádraží Žitava předměstí, kde jsme odstavili několik vagonů, včetně hudebního vagonu pro naše pravidelné jízdy se živou hudbou,“ doplnil informace Neidhard.

Další vagony pak putovaly do stanice Bertsdorf, kde byla odstavena i lokomotiva do výtopny. „Tu provozuje místní spolek. Výtopna je zachovalá a na několik měsíců poskytne azyl parním lokomotivám ze Žitavy. Je to věc, která se nestala od roku 1957, od kdy byl veškerý provoz úzkokolejky přesunut dolů do Žitavy,“ vysvětlil marketingový spolupracovník dráhy Petr Kumpfe.

Hlavní nádraží musely opustit také dva vagony s technikou pro případ vykolejení, aby mohly být použity v případě nehody na trati.

Podle Gunthera Lutze, který pracuje na pobočce v Budyšíně a je odpovědný za stavbu mostů v regionu, bude základní rekonstrukce trvat tři měsíce. Železnice by pak na trasu mohla vyrazit už začátkem července, silniční doprava se na most vrátí v září. „Náročný byl už samotný inženýrský záměr rekonstrukce, kdy muselo být vyhověno jak silniční, tak železniční úzkokolejné dopravě, která se na mostu křižuje. Most postavili v roce 1890 a je památkově chráněný, takže je potřeba nejen zachovat jeho podobu, ale využít i co nejvíce původních stavebních materiálů,“ řekl Lutz.

Vagon jako kůlna nebo včelín

Kolejová doprava začala v Žitavě fungovat na konci 19. století. „Postupně se vyvíjela. Unikátnost zdejší trati spočívá v tom, že se povedlo zachovat a shromáždit původní soupravy. Některé vagony byly prodány a sloužily jako kůlna, zahradní domek nebo včelín. Pak se začaly zase nakupovat zpátky a rekonstruovat,“ vysvětlil Petr Kumpfe. Díky tomu, se mohou cestující vydat na trať například se soupravou takzvaného Říšského vlaku, tedy vlaku Říšských železnic.

„Provozovatelem úzkokolejky bylo během historie hned několik železničních společností. Pak je tady královský vlak z doby Saského království. Vlaky jsou tematicky řazeny a je to radost pro fanoušky si je vyfotit tak, jak vypadaly původně. Na trati jsou také telegrafní sloupy, které už neslouží svému účelu, ale jsou pouze dekorací pro fotografy. Přesto, že dráty na sloupech nejsou měděné a na sloupech jsou cedulky v sedmi jazycích, kde se píše že nejsou měděné, tak se zpravidla jednou do roka stává, že dráty ze sloupů zmizí,“ dodal Kumpfe.

Výjimečný provoz zdejší úzkokolejné trati byla zachován i díky tomu, že zde jezdí parní lokomotivy. „To, že úzkokolejka funguje, vděčí tomu, že ve Východním Německu byla ještě větší bída než u nás. S velkou pravděpodobností být to někde v Čechách tak na přelomu 50. a 60. let by ty koleje vyorali a jezdil by nahoru autobus. Protože měli ve Východním Německu nedostatek nafty, tak to byla znouzectnost, že parní úzkokolejka směla zůstat v provozu dál,“ vysvětlil Kumpfe.

Zajímavostí je i to, že trat je součástí běžného systému hromadné dopravy cestujících. To znamená, že za normálních okolností je v provozu každý den. Sasko navíc patří k místům s nejhustší sítí provozovaných parních železnic. „Výhodou úzkokolejek v Sasku je, že saský kraj tehdy řekl: ano stavějte si úzkokolejky, ale všechny musí mít stejný rozchod. Z toho dodnes profitují, protože si mezi sebou mohou půjčovat vozidla,“ doplnil Kumpfe.

Rozchod úzkokolejné trati je 750 milimetrů. Podle kolegy Kumpfeho Alfreda Simma o tom rozhodl saský král, když řekl, že rozměr má být „půlka koňské zadnice.“