Z nefunkčního kulturního domu Repre, který čeká na přestavbu, vycházejí do mrazivého zamlženého rána desítky pražských studentů. Exkurzi vede profesor Rostislav Švácha z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Přední český odborník na architekturu dvacátého století se tváří spokojeně.

„Z vnitřního prostoru mám velice dobrý dojem. Byli jsme jen ve dvoraně, a to je podle mě úžasný prostor,“ hodnotí návštěvu Repre. Z chystané rekonstrukce, která má vnitřek ikonické budovy výrazně změnit, šťastný není. A stejně kritický je i k okolí Repre. V této části centra města vidí velké chyby. „Nepůsobí to jako městský prostor. Mělo by se s tím něco udělat,“ dodává Švácha.

Ilustrační snímek
Plzeňskem se šíří svrab. Na čistotě nezáleží, nakazit se může každý

Centrum Mostu je v Evropě ojedinělé. Vzniklo jako celek na zelené louce před půl stoletím, kdy mělo nové město postupně pojmout až 100 tisíc obyvatel. Jenže to se nestalo a chátrající střed města s velkými budovami a rozlehlými veřejnými prostranstvími zeje většinu dní prázdnotou.

Na to, že jádro Mostu nefunguje a nevyužívané předimenzované plochy postrádají smysl, upozorňují řadu let mnozí odborníci. Například architektka Helena Kubínová už ve své diplomové práci na téma centrum Mostu upozornila na možná řešení a začala tímto citátem: „Aby mohl organismus žít, aby se v něm rozproudila krev, musí jeho srdce začít tepat.“

Chystá se revitalizace 

Nyní se k ochabujícímu srdci blíží posilující injekce. Skupina odborníků přesvědčila městskou samosprávu, aby schválila záměr revitalizace centra. „V tuhle chvíli jsme úplně na začátku,“ sdělil architekt Jan Harciník, který jako externí poradce pro urbanismus prezentoval s radničním odborem rozvoje a dotací záměr na říjnové schůzi městské rady.

Cílem je znovu uchopit centrum Mostu jako celek, zrevidovat s expertními týmy původní koncept a najít ideální revitalizační řešení formou soutěžního dialogu. Ten má do Mostu přilákat renomované architekty a urbanisty z ČR i zahraničí. Z dialogu, který prověří různé možnosti změn, vzejde mimo jiné regulační plán a design manuál.

Připravovaná část dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem
Příští rok bude hotovo. Dron zachytil postup stavby D55 u Moravského Písku

„Rozhodli jsme, že tou cestou půjdeme,“ řekl primátor Marek Hrvol. Zastupitelstvo by mělo v prosinci schválit návrh městského rozpočtu na rok 2024, který už se záměrem počítá. „Centrum chceme řešit koncepčně. Chceme si říct, co potřebuje a jaký bude jeho budoucí vývoj. Budeme se do toho snažit zapojit firmy, které v centru působí, a veřejnost,“ dodal primátor.

Řešit se bude komplexně území ohraničené na severu výškovou budovou SHD-Komes, na jihu ulicí Jaroslava Průchy, na západě třídou Budovatelů a na východě ulicí Jiřího z Poděbrad, která vede podél parku Šibeník. Lokalitu tvoří tři náměstí, divadlo, Repre, úřední a komerční budovy, parkoviště, rozlehlé vydlážděné plochy a velká travnatá prostranství, jenž připomínají spíše periferie měst než jejich centra. Kdyby se vše najednou opravilo, stálo by to odhadem 2,5 miliardy korun.

Centrum Mostu dopoledne 18. října. Pohled z parku Šibeník.Centrum Mostu dopoledne 18. října. Pohled z parku ŠibeníkZdroj: Deník/Martin Vokurka

Podle Harciníka je aktuální záměr klíčový pro postupný a finančně reálný rozvoj centra. Součástí soutěžního dialogu má být multioborová mezinárodní konference, která se plánuje na rok 2024. Následovat by měly další workshopy a jednání s partnery, kteří by s plánováním pomohli. V tuhle chvíli totiž nikdo neumí zodpovědně říct, jestli se má v centru stavět například další budova. Konference má posuzovat centrum zeširoka, v historických i socioekonomických souvislostech. Týmy zřejmě zohlední i jezero Most či ústup od těžby uhlí v okolí a hospodářskou transformaci regionu.

„Most je unikátní město. Ve světě by se dalo srovnat asi jen s Brasílií. A proto potřebujeme, aby Most řešili přední odborníci. Nejen naši, ale možná i ti evropští. Tak zajímavé téma by je mohlo zaujmout. Vkládám do toho veliké naděje,“ svěřil se Harciník.

Hotel Klínovec
Zchátralý Hotel Klínovec zachrání těžaři. Oprava má stát 420 milionů

Výstupem ze soutěžního dialogu nebude projekt, ale návrh budoucí podoby centra Mostu s vizualizacemi a strategií, jak plán realizovat v horizontu deseti, dvaceti či více let. Design manuál obsáhne například doporučené typy povrchů či prvků do veřejného prostoru, které se budou používat pro dílčí projekty a investiční akce. Tento postup zabrání i flekování cest při běžných opravách. Zamýšlený regulační plán stanoví základní transparentní podmínky pro úpravy centra, aby budoucí potenciální investoři věděli, co si mohou dovolit s budovami či pozemky.

Regulace, která naváže na územní plán a zpřesní ho, může stanovit třeba maximální možnou výšku pro nové budovy či určit hranice chodníků.

Záměr je první svého druhu v novodobých dějinách Mostu. Složitý proces vyvolá řadu otázek a dilemat. Neuralgickým bodem je právě Repre, jehož rekonstrukci s pomocí dotací tlačí radnice vpřed navzdory kritice řady expertů a části veřejnosti. Nyní běží už třetí výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Město Most před třemi lety zastavilo přípravu architektonické soutěže na rekonstrukci veřejných prostranství mezi Priorem a Centralem včetně okolí Tří sýrů a bývalé Rybárny. Tento ambiciózní plán známý pod názvem Budovatelka měl vylepšit část centra o rozloze pražského Václavského náměstí. Přípravě předcházelo sociologické šetření s 1 209 Mostečany, které potvrdilo nespokojenost se stavem ulice.Náklady na rekonstrukci se tehdy odhadovaly na 180 až 200 milionů korun, z toho většinu měla uhradit EU. Radní ale plán odložili kvůli covidu a nejasnému ekonomickému vývoji. Aktuální záměr revitalizace centra řeší větší území. Soutěžní dialog je v tomto případě podle radnice vhodnější než architektonická soutěž.

Občanská iniciativa Moje město, moje místo před časem upozornila, že nový Most architekty fascinuje od dob svého vzniku a původní vize středu města z roku 1967 nebyla nikdy zcela uskutečněna.