Například zemědělci ale kvůli nim přijdou o pozemky. Část Amatérské jeskyně, která je nejdelším jeskynním systémem v České republice, totiž leží pod intenzivně zemědělsky využívanými plochami. „Proto jsme navrhli vymezení první zóny ochrany, která má nejpřísnější podmínky. Je v ní zakázáno hnojení a používání biocidů. Pozemky budou zatravněny,“ vysvětlil šéf správy chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka.

Opatření se dotkne zejména krasové plošiny u Ostrova u Macochy. „Příkladů je víc. Třeba u Vilémovic a Lažánek je řada závrtů oboraných na hranu. Okolo nich počítáme s nutností zachování třicet metrů širokých zatravněných pásů,“ uvedl.

Ukázku bitvy předvedli vojáci v sobotu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Zúčastnil se jí i redaktor Rovnosti Michal Hrabal. Při připomínce výročí bitvy tří císařů.
Šaržé. A redaktor Rovnosti jako francouzský voják nabíjel napoleonské dělo

Změny v CHKO Moravský kras• Rozloha se navýší o necelých šest procent.
• 164 hektarů ploch přejde do nové IV. zóny ochrany.
• Zemědělci musí některá pole zatravnit.
• Podle návrhu nařízení vlády mají pravidla začít platit k 1. lednu 2019.


Újmu zemědělcům správa nahradí. „Kroky jsme s nimi projednávali déle než rok. V konečném důsledku nikdo nevznesl proti opatření připomínky,“ ujistil Štefka.

Nový rok ovšem přinese i uvolnění pravidel v některých obcích. Vzniknou IV. zóny ochrany, které současná oblast nemá. „Jedná se zejména o části zastavěných území obcí a měst. Třeba o část Jedovnic, Petrovic nebo Žďáru,“ informoval mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Vyjmutí ze zón ochrany se dotkne například zástavby, jejíž část se dosud v zóně nacházela. „Zatímco v jedné části obce dosud musí správa chráněné krajinné oblasti povolit třeba barvu fasády nebo střechy, v druhé části mimo zónu toto lidé řešit nemusí. Nyní se podmínky srovnají,“ vysvětlil starosta Žďáru Patrik Mikulášek.Mapa CHKO Moravský kras s vyznačením rozšíření. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: archiv

I přes vyjmutí desítek hektarů bude od příštího roku Moravský kras větší. Nově pod krajinnou oblast bude spadat například území mezi Sloupem a Žďárem. Je bohaté na výskyt závrtů, s prameništěm podzemních vod, u Žďáru se dokonce nachází jeskyně. „U Bílovic se přičlení území se škrapovou strání. U Jedovnic pak plocha s jedinečnými škrapovými stráněmi, které nemají jinde v Moravském krasu obdobu. U Křtin to bude území s výskytem křtinských vápenců,“ vyjmenoval Charvát.

Záměr už Agentura ochrany přírody a krajiny předjednala s jednotlivými obcemi. Ty nepodaly k návrhu žádné námitky ani připomínky. Výtky nemá ani vedení Jihomoravského kraje. „Návrh rada schválila bez připomínek,“ potvrdila mluvčí Monika Brindzáková.

Náměstí v Blansku zdobí od pátečního večera rozsvícený strom jako symbol vánoc.
Po čertovském guláši, v hrnci se jen zapráší, zpívaly děti při rozsvěcení stromu