Za hazard s lidským zdravím označil Jan Helikar, starosta obce Vranovice na Brněnsku, povolení ke zvýšení obsahu dusičnanů v pitné vodě ve své obci. To na začátku srpna na časově omezenou dobu vydali hygienici. Důvodem jsou měsíce trvající potíže s nárůstem obsahu dusičnanů a amonných iontů ve vrtu u Nové Vsi na Pohořelicku.

Se zhoršením kvality vody v prameništi se obyvatelé Velkého Dvora, Nové Vsi, Ivaně, Vlasatic, Pasohlávek, Vranovic, Přibic, Strachotína a Pouzdřan potýkají již od června. „Psal jsem všem členům představenstva společnosti i všem starostům obcí, které vodu z tohoto vrtu odebírají. Skutečně v tom vidím velký průšvih. Hygiena jim sice uložila nějaké úkony, které musejí během dvou let splnit, ovšem navýšení limitů vnímám jako hazard především se zdravím dětí,“ zdůvodnil Helikar.

Nový murál na boku budovy Moravského divadla v centru Olomouce, 14. září 2021
Nová obří malba v centru Olomouce vyvolává diskuse. To je dobře, těší pořadatele

Jeho požadavkem je, aby množství dusičnanů ve vodě odborníci průběžně přeměřovali každých čtrnáct dní. „A byl bych rád, aby se začalo něco dít kdykoli, když jejich hodnota překročí normální limity, nikoli ty dočasně navýšené,“ poznamenal starosta.

Na začátku září svoje rozhořčení řediteli Vodovodů a kanalizací Břeclav Milanu Vojtovi adresovali také zastupitelé Vlasatic. „Vedení obce i občané jsou řešením dané situace krajně nespokojeni. Rozhodnutí o navýšení hygienického limitu vyřešilo legislativně danou situaci pouze z vaší strany. Bohužel, ze strany odběratelů vody neřeší nic,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsaný starosta obce Pavel Procházka.

Montáž do školy a školky

Protože odběratelé platí za pitnou nezávadnou vodu, je navýšení limitů maximálních povolených hodnot pro obec Vlasatice a její občany neakceptovatelné, píše starosta. Posudek o vlivu na zdraví pak považuje za nevěrohodný. Vranovičtí dokonce zvažují, zda na vodovodní přípojky v obci nenamontovat technologie určené ke snižování dusičnanů ve vodě. „Jejich cena se pohybuje od padesáti tisíc do půl milionu korun. Skutečně zvažujeme, zda je nenamontovat alespoň do školy a školky či zpřístupnit lidem s malými dětmi tak, aby si nemuseli přivážet balenou vodu v plastu," nastínil Helikar.

Učitelka Jana Rohová.
Dojemný příběh. Chlapec musel do dětského domova, díky učitelce má novou rodinu

Kvalita vody čerpané z vodního zdroje Nová Ves je v posledních týdnech bez zásadnějších změn. „Znečištění dusičnany je pravděpodobně externí, mimo naše prameniště. Konkrétní viník nebyl dosud identifikovaný,“ uvedla mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Windová.

Zdůraznila, že o vodní zdroj se správce odpovědně stará a řádně plní všechny povinnosti pro jeho provozování. „Provedli jsme regeneraci vrtů a snižujeme hladinu vody ve vrtech. Bohužel, ani čerpání vody z větší hloubky nepřináší kýžený efekt. Nyní budeme zřizovat nové pozorovací vrty v okolí, abychom blíže určili směr, ze kterého znečištění přichází,“ přiblížila mluvčí.

Rizikové skupiny

Správce vodovodu nyní pracuje na zjištění příčin s odborníky. „Voda výhradně z Nové Vsi je dodávaná do Nové Vsi, Velkého Dvora, Vlasatic, Pasohlávek a Ivaně, u kterých je v posledních několika týdnech hodnota dusičnanů v pitné vodě okolo šedesáti miligramů na litr. Naopak pro Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín je voda z Nové Vsi dlouhodobě smíchávána ve vodojemu Pouzdřany s vodou ze Zaječí. A v těchto obcích jsou hodnoty dusičnanů z několika posledních rozborů vody hluboce pod standardním limitem padesáti miligramů na litr. Obecně se pohybuje něco nad dvaceti miligramy na litr,“ vyčíslila Windová.

Rozhodnutí brněnské krajské hygieny o určení mírnějšího hygienického limitu povoluje obsah dusičnanů až osmdesát miligramů na litr. „Zároveň identifikuje rizikové skupiny, jako jsou malé děti, těhotné a kojící ženy, kterým jako náhradu za vodu ze sítě proplácíme balenou vodu. Navíc jsme z vlastní vůle odběratelům snížili vodné o pět procent. Právě toto procento z denní spotřeby je užíváno k pití a vaření,“ připomněla mluvčí.

První pohřeb do krypty se konal roku 1734, Vzhledem k zápachu bylo ale pohřbívání v chrámu po roce 1782 zakázáno.
OBRAZEM: Mumie z jaroměřské krypty přinášejí svědectví o módě 18. století

Jak podotkla, pokud by hygienici nestanovili mírnější limit, následovalo by zastavení dodávky veškeré pitné vody veřejným vodovodem a náhradní zásobování. „To by byl mnohem citelnější zásah do komfortu odběratelů, který by postihl všechny. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav připravuje v nejkratší možné době technologické změny na vodovodní síti, která by situaci pomohla trvale řešit. Jedním z nich je vytvoření nového vodního zdroje v Ivani, který by byl schopen vodu z Nové Vsi trvale nahradit, pokud by se zde situace nelepšila,“ informovala mluvčí.