Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG, Praha, 22. května 2014

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

22.5.2014
SDÍLEJ:

Foto:

Podrobné výsledky:

→ hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 10 % na 122,4 milionu EUR

→ zvýšení kvóty kmenového kapitálu na 12,3 %

→ vynikající výsledky firemního obchodu v problematickém ekonomickém prostředí EU
    růst úvěrů o 3,9 % na 9,5 miliardy €, výsledek +4 %

→ výrazný nárůst výkonu a objemu v privátním obchodu
    čistý zisk zdvojnásoben na 29 milionů €, úvěry a vklady +5 %

→ správa majetku klientů na rekordní úrovni

Pokračování expanze filiálek

Úspěšná „historie" Oberbank v České republice
    tři nové filiálky v roce 2014

Výhled na rok 2014

stabilní vývoj v 1. čtvrtletí

nadějné vyhlídky na úspěšný vývoj během celého roce 2014

Informace poskytl: generální ředitel dr. Franz Gasselsberger, MBA

V roce 2013 počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank!

Zisk před zdaněním vzrostl o 4,3 % na 141,7 milionu €, zisk po zdanění se zvýšil o 10,1 % na 122,4 milionu €.

Zvýšení podílů na trhu u úvěrů a primárních vkladů
    Na konci roku 2013 činily úvěry 11 713,3 milionu € (+4,2 %), primární vklady vzrostly o 5,5 % na 12 250,4 milionu €.

Vývoj u úvěrového rizika byl v roce 2013 velmi příznivý, na základě obzvláště obezřetné preventivní politiky vzrostly rizikové rezervy o 18,1 % na 70,6 milionu €.

Kvóta  kmenového kapitálu vzrostla z 11,88 % o 0,42 procentního bodu na 12,3 %.

Podrobné výsledky:

Operativní úrokové výnosy vzrostly na vysokou úroveň, přitom stagnace na trhu

Úrokový výsledek Oberbank vzrostl v roce 2013 o 7,2 % na 335,6 milionu €.

Úvěrové riziko je i nadále velmi příznivé

V roce 2013 vytvořila Oberbank rizikové rezervy ve výši 70,6 milionu € (+18 %). Ukazatel Risk/Earning-Ratio činil 21,05 %, podíl opravných položek jen 0,6 %.

Výnosy z oblasti bankovních služeb

Výnosy z bankovních služeb v milionech €


V posledních pěti letech se výnosy bankovních služeb kontinuálně zvýšily o téměř 30 %, ve výši 114,6 milionu € činí již 25 % celkových výnosů.

Vynikající stav výnosů umožňuje trvale udržitelné posílení kmenového kapitálu


Kmenový kapitál se zvýšilo o 6,0 % na 1 320,6 milionu €, kvóta kmenového kapitálu vzrostla z 11,88 % na 12,3 %.

Objem vlastního kapitálu se zvýšil o 3,5 % na 1 824,8 milionu €, kvóta vlastních kapitálových zdrojů vzrostla z 16,81 % na 17,0 %.

Vynikající vývoj  ve firemním segmentu

Růst úvěrů na 9,5 miliardy € (+3,9 %) na stagnujícím středoevropském  trhu.

Hospodářský výsledek se v posledních čtyřech letech zdvojnásobil.

Okolní prostředí bylo pro rakouské banky v roce 2013 ve firemním obchodě zvláštní výzvou.

Slabý vývoj hospodářského výsledku u konkurence: úrokovému výsledku se nedařilo kvůli stagnující, resp. klesající poptávce po úvěrech a nízké hladině úrokových sazeb!

Žádné uvolnění u úvěrového rizika: rezervy na pokratí rizik  na trhu ve výši 3,3 miliardy € byly v roce 2013 dvakrát vyšší než v předchozím roce.

Oberbank se výrazně liší od konkurentů na trhu!

Růst firemních úvěrů o 3,9 % na 9 495,5 milionu € znamená další zvýšení podílu na trhu.


→ Obzvláště příznivý vývoj výsledku
    Úrokový výnos vzrostl o 6,8 % na 227,7 milionu €, čistý úrokový výnos o 4,1 % na 126,7 milionu €.

Také dlouhodobý vývoj Oberbank je velmi příznivý: v posledních čtyřech letech se hospodářský výsledek ve firemním segmentu zdvojnásobil!

Výrazný nárůst  počtu klientů: v roce 2013 získala Oberbank 5 600 nových firemních klientů, celkově obsahuje služby 41 700 firemním klientům. 

Naprůměrný výkon  v privátním segmentu

Rok 2013 byl  nejlepším rokem Oberbank v oblasti privátního obchodu. Bankovní služby pro privátní osoby jsou v poslední době u řady bank pod drobnohledem!

Výrazný růst výsledku v privátním segmentu

Zisk před zdaněním se zdvojnásobil na 28,9 milionu €.
    Úrokový výnos se zvýšil o 1,3 % na 56,4 milionu €, výsledek poplatků a provizí vzrostl o 13,0 % na 54,8 milionu €.

Stav rizik je obzvláště příznivý, v sektoru  pro privátní osoby nejsou zapotřebí prakticky žádné rizikové rezervy.

Vývoj nákladů je excelentní.

Přírůstky u úvěrů pro privátní klienty a u primárních vkladů

Privátní úvěry Oberbank  činily 2 217,8 milionu € (+5,5 %).

Primární vklady vzrostly o 5,5 % na 12 250,4 milionu €:

→ vklady na viděnou a termínované vklady vzrostly o 10,9 % na 6 673,9 milionu €;

→ spořicí vklady zůstaly ve výši 3 352,1 milionu € prakticky nezměněny.

Spravovaný majetek klientů na rekordní úrovni

Primární vklady a objem cenných papírů v depotní úschově pro klienty vzrostly o 5,7 % na 22 787,5 milionu €.

Spravovaný majetek klientů v miliardách €


Pokračování expanze Oberbank

V roce 2013 bylo otevřeno pět filiálek Oberbank,

tři ve Vídni (Donaustadt, Favoriten, Landstraße) a dvě v České republice (Zlín, Praha 4).

Na konci roku 2013 tak Oberbank evidovala 150 filiálek.

V roce 2014 otevřela Oberbank již v 1. čtvrtletí tři filiálky, a sice v Jihlavě (Česká republika), Eggenfeldu a Freisingu (Bavorsko).

Pro rok 2014 je navíc naplánováno otevření dalších šesti nebo sedmi filiálek: dvě nebo tři ve Vídni, dvě v České republice, jedna v Maďarsku a jedna v Německu v Darmstadtu v Hesensku.

Na konci roku 2014 tak Oberbank povede přibližně 160 filiálek.

V Německu definovala Oberbank Hesensko a Durynsko jako oblasti nové expanze.

Úspěšná „historie" Oberbank v České republice

Oberbank se v České republice řídí stejnou obchodní politikou jako ve svých ostatních regionech.

→ Nejdůležitějšími klienty jsou malé střední podniky, resp. vyšší třída soukromé klientely.

→ Tito klienti poskytují Oberbank silný základ: ve firemní oblasti především dlouhodobé financování investic a/nebo nemovitostí, v privátní oblasti  financování hypoték.

→ Velmi potěšující je v České republice také vývoj vkladů: Oberbank má zdravý poměr mezi růstem vkladů a růstem úvěrů.

→ V České republice přesvědčuje Oberbank klienty svojí rychlostí, řešeními přizpůsobenými jejich potřebám a dlouhodobými osobními vztahy se svými klienty, což je umožněno mimo jiné plochou a efektivní organizační strukturou.

S touto obchodní politikou se Oberbank v České republice dobře etablovala!

Zvláštní úspěch v oblasti financování

Oberbank zaznamenává v České republice rychlejší ústup snížené nebo stagnující poptávky po úvěrech než v Rakousku.

Další expanze Oberbank v České republice

tři nové  filiálky v České republice v roce 2014

otevření filiálky v Jihlavě v 1. čtvrtletí, do konce roku budou následovat Olomouc a Liberec

konec roku 2014: 21 filiálek Oberbank v České republice

Všech 19 filiálek Oberbank v České republice (se 160 zaměstnanci) se vyvíjí velmi dobře a rychle dosahuje kladných výsledků.

Proto chce Oberbank také v následujících letech důsledně expandovat v České republice a výhledově zde provozovat alespoň 25 filiálek.

Olomouc a Liberec jsou dvě krajská města, v nichž chce mít Oberbank bezpodmínečně své zastoupení.

→ Těžištěm v Olomouci a v Liberci bude ve firemním obchodě financování podniků střední velikosti a v privátním obchodě to budou vklady a hypotéky.

→ Především ve firemním segmentu očekává Oberbank úspěšný vývoj, neboť profilu klientů Oberbank přesně odpovídá téměř 34 000 malých a středně velkých podniků a 50 velkých firem v těchto 2 regionech.

Nejdůležitější jsou dobří zaměstnanci!

Český bankovní trh je silně v pohybu ( dynamický ). Z toho plynoucí nejistota nyní umožňuje Oberbank získat schopné zaměstnance.

V Praze 4 i v Jihlavě nalezla Oberbank v příslušném regionu zaměstnance, kteří velmi dobře znají prostředí a podniky, a proto dokážou velmi dobře odhadnout potřeby a příležitosti svých klientů.

V Olomouci a v Liberci pokračuje výběr lokality a personálu,

obě nové filiálky mají být otevřeny nejpozději ve 4. čtvrtletí 2014.

Výhled pro rok 2014

Výsledek v prvním čtvrtletí 2014 by měl navázat na mimořádně dobrý výsledek z 1. čtvrtletí 2013.

→ Zisk z úroků a poplatků a provizí by měl překonat hodnoty z loňského roku,

→ u úvěrového rizika se i nadále projevuje velmi příznivý vývoj.

Kvůli nejistotě ohledně míry ekonomického ozdravění lze jen velmi obtížně odhadovat přesný výsledek pro rok 2014.

→ Úrokový výnos bude přibližně odpovídat výsledku z roku 2013, u výnosů z poplatků a provizí se očekává nárůst.

→ Zvýšení odvodu ( bank.daň) rakouských bank citelně ovlivní vývoj hospodářského výsledku v roce 2014.


Přesto bude Oberbank usilovat o výsledek, který umožní další posilování vybavení vlastními prostředky, financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend.


Přehled obchodního roku 2013


Ukazatele úspěchu v milionech €

2013 Změna 2012
Výnos z úroků 335,6 7,3% 312,9
Opravné položky v úvěrovém obchodě -70,6 18,1% -59,8
Výsledek z provizí 114,6 5,9% 108,2
Správní náklady -231,0 2,3% -225,9
Hospodářský výsledek před zdaněním 141,7 4,3% 135,8
Hospodářský výsledek po zdanění 122,4 10,1 111,2
Bilanční ukazatele v milionech € 2013 Změna 2012
Bilanční suma 17570,9 -0,6% 17675,1
Pohledávky za zákazníky 11713,3 4,2% 11245,8
Primární prostředky 12250,4 5,5% 11607,9
z toho spořicí vklady 3352,1 -0,8 3380,1
z toho upsané závazky včetně podřízeného kapitálu 2224,4 0,7% 2208,8
Vlastní kapitál 1412,0 5,9% 1342,4
Svěřené peníze zákazníků 22787,5 5,7% 21558,0
Vlastní prostředky dle zákona o bankovnictví v mil. € 2013 Změna 2012
Vyměřovací základ 10734,0 2,4% 10481,9
Vlastní prostředky 1824,8 3,5% 1762,5
z toho základní jmění (Tier I) 1320,6 6,0% 1245,4
Přebytek vlastních prostředků 898,1 4,7% 857,9
Kvóta kmenového kapitálu 12,3% 0,42 pr.b. 11,88%
Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivitám 17,0% 0,19 pr.b. 16,81%
Ukazatele podniku 2013 Změna 2012
Return on Equity před zdaněním (míra výnosnosti vlastního kapitálu) 10,31% -0,28 pr.b. 10,59%
Return on Equity po zdanění 8,91% 0,24 pr.b. 8,67%
Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 52,11% -1,49 pr.b. 53,60%
Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / úrokový výsledek) 21,05% 1,94 pr.b. 19,11%
Zdroje 2013 Změna 2012
Průměrný počet zaměstnanců 2001 -19 2020
Počet obchodních míst 150 3 147


KOMERČNÍ PREZENTACE

Autor: Asset Media

22.5.2014
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Stanislav Šulc.
22

Komentář Stanislava Šulce: Zásadní volby? Volební účast tomu neodpovídá

Volby v Žermanicích na Frýdecko-Místecku.
9 14

Muž si dělal selfie a pak zpřeházel volební urnu. Řeší se platnost voleb

AKTUALIZOVÁNO

V Chomutově zatkli republikána Sládka. Zásah jako proti dealerovi, tvrdí strana

Předseda republikánské strany Miroslav Sládek se měl dopustit porušení volebního zákona tím, že dělal nepovolenou kampaň. Policie mu zabavila klíče od auta a odvezla ho na služebnu. Propustili ho krátce před půlnocí.   

Noci budou chladné. V příštích týdnech mohou teploty spadnout pod nulu

V příštích čtyřech týdnech již mohou teploty v noci spadnout pod nulu. Přes den se budou v průměru držet většinou kolem deseti stupňů, v půlce listopadu se ale asi ještě více ochladí. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

AKTUALIZOVÁNO

Španělská vláda chce sesadit katalánské vůdce. Chystají se demonstrace

Španělský kabinet na svém mimořádním zasedání rozhodl, že nad Katalánskem, které (ne)vyhlásilo nezávislost, převezme kontrolu. Zbaví také funkce katalánské politické představitele a vyhlásí v regionu nové volby. Poprvé v historii tak bude aktivován článek 155 španělské ústavy, který přímou správu Madridu umožňuje.

Přibývá krádeží drahých kol na objednávku, potvrdily pojišťovny

Hodnota ukradených kol klientů pojišťoven v Česku v letošním roce vzrostla. Častěji se kradou dražší, předem vytipované bicykly, na něž se soustředí organizované skupiny zlodějů, vyplývá z ankety ČTK mezi tuzemskými pojišťovnami.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení