Co se kontrol týče, nejsou dělány zásadní rozdíly mezi prodejnou, restaurací či potravinářským provozem. Inspektoři SZPI, KHS a KVS na rozdíl od auditorů odběratelských řetězců nejsou povinni ohlásit kontrolu předem. Při zjištění závažných nedostatků – jako je výskyt hlodavců, hmyzu či nesprávně ošetřený systém DDD, mohou být prodejna, restaurace či potravinářský provoz pokutovány, donuceny ke stažení příslušných šarží výrobků a do zajištění nápravy i na několik dní uzavřeny.

Nesprávná návnada či nástraha, volně ložené pastičky v provozu, nevhodné umístění, nevyhovující značení či špatná dokumentace, to jsou zcela zásadní nedostatky v provedení systému DDD. Někteří podnikaví provozovatelé řeší DDD svépomocí – sypké nástrahy na táccích do chlebíčků apod. Zajištění nápravy až po nálezu trusu inspektorem, bývá zpravidla málo platné a provozovatel musí počítat se sankcí. Šetřit na hygienickém standardu se nevyplácí.
Online poradna zdarma zde.


Lapač létajícího hmyzu

Odpovědi k tématu správného ošetření DDD v rámci systému HACCP poskytl pan Tomáš Raška, jednatel společnosti DERATOR s.r.o.

Tým Derator s.r.o.

Co je základem úspěchu pro funkční a správné ošetření DDD v rámci systému HACCP?
Profesionální a systémové provedení. Nelze přijít do provozu, rozmístit návnady a poslat fakturu za odvedenou práci. Snažíme se být pro našeho klienta dlouholetým spolehlivým partnerem v oblasti DDD. Vždy je pro nás důležité, aby náš zákazník měl oblast DDD v pořádku jak prakticky, tak administrativně. Při řešení kontrolních bodů vždy postupujeme komplexně a systematicky. V rámci komplexní ochrany před škůdci vždy zajišťujeme:
• Vstupní prohlídku objektu, navržení optimálního řešení k zajištění fungujícího systému ochrany před škůdci včetně návrhu preventivních opatření.
• Harmonogram preventivních kontrol v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Četnost dle dohody, požadavku auditorů, typu provozovny (měsíční, pololetní, roční).
• Instalaci deratizačních boxů, které jsou v souladu se systémem HACCP, jejich označení a zakreslení do plánku budov.
• Instalaci dalších monitorovacích míst zaměřených zejména na výskyt hmyzu a hlodavců.
• Vyhodnocení monitoringu výskytu škůdců.
• Vystavení protokolu o každé kontrole DDD a jeho archivace k nahlédnutí pro kontrolní orgány, audity apod.
• Upozornění na případné nedostatky umožňující vstup škůdců do objektu.
• Součástí zpracované dokumentace, kterou zákazník dostane v přehledných deskách, jsou bezpečnostní listy k použitým přípravkům, osvědčení, živnostenský list, tabulky monitoringu, pojištění odpovědnosti, apod.

Staničky lezoucí hmyz a hlodavci

Pokud byste měl jmenovat jednu nejzávažnější chybu, se kterou se během své praxe setkáváte. Jaká by to byla?
Za ta léta jsem se setkal se skutečnými kuriozitami. Bohužel často samotný zákazník pozná až s odstupem času, že deratizátor neprovedl svou práci správně. To pak většinou přicházíme na řadu my, abychom škody napravili a až od samotných klientů zjišťuji, čeho se firmy s nedostatečnou praxí dopustili. Např. při hubení štěnic se klientovi precizně vystříká vstupní chodba, přitom štěnice se vždy drží v posteli, kterou je tedy třeba rozebrat a řádně ošetřit. Mám-li jmenovat jednu zásadní chybu, na kterou narážím jak v domácnostech, tak provozech, je to rozhodně neodborné provedení DDD způsobené nedostatečnými zkušenostmi deratizátora.

Zdroj: Youtube

Online poradna: http://www.derator.cz/
Tel.: 724 835 760, email: info@derator.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE