Výslednou cenu elektřiny a plynu lze porovnávat poměrně snadno – cena bývá vyjádřena jedním konkrétním číslem. Pro to, aby finální cena energií zůstala opravdu nízká, je neméně důležité (ale také bohužel složitější) porovnání všeobecných obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů. Kdo někdy studoval ony několikastránkové obchodní podmínky psané zpravidla drobnohledným písmem, prošpikované spoustou zkratek, odkazů a kliček, by se sám od sebe do porovnávání podobných dokumentů dobrovolně nepouštěl. Přitom právě nevýhodné obchodní podmínky mohou zdánlivě výhodnou cenu nečekaně navýšit a zákazníka tak nemile překvapit.
Tohoto nezáviděníhodného úkolu se ujal analytik Petr Woff, který své analýzy publikuje na www.CenyEnergie.cz. Tentokrát se svými kolegy analyzovali aktuálně účinné obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů energií. Pokud náhodou některý dodavatel měl několik variant podmínek, byly hodnoceny ty nejméně povedené. Už předloni analytici vypíchli prohřešky, za které dodavatelům udělovali pomyslné trestné body. Zjistili například, že někteří dodavatelé elektřiny a plynu libovolně zvedají zálohy, nevracejí přeplatky či komplikují zákazníkovi odstoupení od smlouvy. Pro letošní hodnocení stanovili deset základních prohřešků v obchodních podmínkách, za které jednotlivým dodavatelům udělovali trestné body, následně seřadili dodavatele podle přívětivosti jejich obchodních podmínek a nakonec každou firmu podrobně prověřili.
Na výsledky této analýzy a umístění naší společnosti na pomyslném žebříčku přívětivosti jsem se zeptala marketingového specialisty Josefa Raffaye z úseku Obchodního ředitele PRE.

Za co například bylo možné získat „černý puntík", tedy trestné body? Kolik jich dodavatel mohl celkem získat?
Trestné body, celkem 18, mohl dodavatel získat například za zmínku o aktivačním či registračním poplatku, u smlouvy na dobu neurčitou za výpovědní lhůtu delší než měsíc, za možnost libovolně či za jistých okolností měnit během roku zálohy (místo aby zálohy stanovil pevně před každým fakturačním obdobím, nebo pro celý kalendářní rok), pokud dodavatel připouští možnost, že změnu smluvních podmínek nesdělí zákazníkovi adresně a individuálně, či pokud dodavatel nemá na svém webu jednoduše dostupný dokument, na který se v obchodních podmínkách odkazuje. Hodnocení šlo však také obrátit, aby výsledek vyzněl pozitivně – dokonale přátelský dodavatel energií tak mohl získat 18 kladných bodů.

Jak dopadla v tomto srovnání Pražská energetika?
Pražská energetika dopadla v tomto srovnání velice dobře. Stoprocentní úspěch znamená, že dodavatel obdržel všech 18 kladných bodů. Podle zmiňované analýzy nejpříznivější obchodní podmínky mají E.ON Energy a Pražská energetika, shodně nasbíraly 14 kladných bodů, tedy 78 % možných.

Za co PRE dostala mínus?
Po dvou mínusových bodech jsme získali za to, že PRE může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období, a za to, že změnu obchodních podmínek oznamujeme pouze na webu.

Do portfolia dceřiných společností PRE patří i Yello Energy? Jak ta dopadla?
Yello Energy dopadla o něco hůře, získala 61 %, tedy 11 kladných bodů. Mínusový bod jí připsali za tříměsíční výpovědní lhůtu u smlouvy na dobu neurčitou, dále jako PRE po dvou bodech za to, že může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období a změnu podmínek oznámí jenom na webu. Další dva body dolů získala za to, že nezmiňuje explicitně tříměsíční výpovědní lhůtu po změně obchodních podmínek.
Yello Energy byla úspěšná v jiném průzkumu serveru cenyenergie.cz, a sice v dlouhodobém měření cenové výhodnosti – umístila se jako čtvrtá nejvýhodnější z 24 sledovaných společností. To je zcela v souladu s ideou nabízet nejlepší poměr cena/výkon. Nejkratší obchodní podmínky na trhu a čtvrté nejlevnější, takové je Yello.

Eva Čančíková

KOMERČNÍ PREZENTACE