Svou práci stavíme na kvalitním lektorském týmu, široké nabídce výukových materiálů připravených přímo v Číně či Japonsku a pestré flexibilní nabídce kurzů čínštiny, japonštiny, korejštiny a vietnamštiny. Naše nabídka kurzů pokrývá všechny úrovně od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Naši lektoři – rodilí i nerodilí mluvčí - jsou lidé s příběhem, ve kterém najdete zkušenosti ze studia jazyků, z pobytů v asijských zemích a studia na univerzitách. Každý z lektorů obohacuje výuku jiným způsobem. Čeští lektoři velmi dobře rozumí prvním obtížím studentů a dokáží je úspěšně provést záludnostmi každého z jazyků. Rodilí mluvčí orientují výuku více na konverzaci a kladnou důraz na co nejpřirozenější mluvu studenta. To potvrzují i slova Martina, jednoho ze studentů skupinového kurzu čínštiny pro začátečníky: „Když jsem přišel na kurz čínštiny do Chinese Pointu, bál jsem se, že se čínsky nikdy nenaučím. Přeci jen nemám žádný hudební sluch a v čínštině jsem viděl jenom rozsypaný čaj. Po půl roce jsem díky skvělé lektorce i výborné materiální podpoře ze strany jazykovky zvládnul víc, než jsem očekával. S čínskými znaky sice pořád ještě trochu bojuju, ale už bych se v Číně neztratil. Koupil bych si lístek na vlak, rozuměl bych ceně, v taxíku bych dokázal správně říct adresu hotelu. A o to mi hlavně šlo." Realizujeme dvakrát do roka skupinové semestrální kurzy čínštiny, japonštiny i korejštiny, v letních měsících se se studenty setkáváme při intenzivních letních kurzech. Studentům se specifickými požadavky na studium nabízíme individuální formu studia. Při individuálním studiu je pro nás důležitým úkolem maximálně zohlednit požadavky studenta na výuku, ať již mluvíme o zaměření výuky, její intenzitě či časových a místních preferencích. 

Jazyková škola Chinese Point jako jediná připravuje studenty také na mezinárodní zkoušky z čínštiny HSK, japonštiny JLPT a korejštiny TOPIK. Těch, kteří s námi začínali tzv. od nuly a dosáhli až na úspěšné absolvování mezinárodních zkoušek, jsou dnes již desítky.

Mezi naše studenty patří i děti, které přirozenou a hravou formou výuky ovládnou jazyk do té míry, že jsou schopny mluvit plynule. Jedním z takových studentů je i osmiletý Matěj, který k nám spolu se svou maminkou přišel před třemi lety. Matěj začal studovat čínštinu s českým lektorem, brzy po získání základů přešel ke studiu s rodilou mluvčí. První kroky při výuce dětí vyžadují spolupráci s rodiči. Matějova maminka říká: „Zprvu jsme se s Matějem učili asi dvakrát týdně, bojovali jsme hlavně s fonetikou. I to jsme ale díky velmi lidskému přístupu lektora a jeho pečlivé přípravě na hodiny zvládli. Teď se Matěj připravuje sám. Čínština ho moc baví, takže není potřeba ho do učení nutit."


Maminka i Matěj na škole oceňují hlavně osobní přístup lektorů, bohatou materiální podporu výuky a studijní online podporu v podobě školního informačního systému Edookit. Školní systém dává rodičům i studentům okamžitou zpětnou vazbu o náplni hodin i zadaných domácích úkolech. Lektoři využívají systém ke komunikaci se studenty i ke sdílení zajímavých rozšiřujících materiálů ve formě audio, video nebo text pro své studenty, takže domácí příprava je zábavnější a snazší.
Co Matěje ale nyní motivuje nejvíce, jsou setkání s čínskými kamarády v čínském jazykovém klubu. Zde se potkávají děti, jejichž mateřským jazykem je čínština, a děti, které se tento jazyk teprve učí. Při společných odpoledních aktivitách si rozšíří slovní zásobu, seznámí se s novými kamarády a především mohou aktivně mluvit čínsky. A to považujeme při studiu jazyků za to nejdůležitější!

KOMERČNÍ PREZENTACE