Dotační program Jihočeského kraje na podporu spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací s názvem „Jihočeské podnikatelské vouchery" spravuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP). Program zaznamenal dva roky po sobě výrazný zájem ze strany jihočeských podnikatelů, proto byl vyhlášen i v roce 2016. Za dva roky bylo rozděleno 3,5 mil. Kč a bylo podpořeno 32 projektů.

close zoom_in

V případě zájmu o voucher je nejprve potřeba vybrat výzkumnou organizaci ze seznamu poskytovatelů služeb založených na znalostech na našem webu a nechat si od ní zpracovat konkrétní nabídku. Poté se vyplní žádost a naskenovaná nabídka se k ní přiloží. Žádost se vyplňuje do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz, kde jsou veškeré informace o programu. Podmínkou účasti je, aby se jednalo o podnik do 250 zaměstnanců nebo o OSVČ se sídlem či provozovnou na území Jihočeského kraje.


JVTP je oblíbeným místem pro podnikání
Koncem roku 2014 byla v Českých Budějovicích otevřena nová budova Jihočeského vědeckotechnického parku s vybavenými laboratořemi, kancelářemi, zasedacími místnostmi a dalším zázemím. Necelé dva roky po otevření se v novém prostředí zasídlila řada zajímavých inovativních firem, které využívají zvýhodněného podnájmu pro rozvoj svého podnikání.

| Video: Youtube


Součástí činnosti Jihočeského vědeckotechnického parku je také poskytování služeb a projektová činnost. JVTP, a.s. poskytuje zasídleným firmám zvýhodněné služby v podobě asistence s rozjezdem podnikání, zpracování podnikatelských plánů a studií proveditelnosti, dotačního poradenství apod. Každá firma má specifické požadavky, proto vždy přistupujeme individuálně ke každému klientovi. V případě zájmu nás kontaktujte na info@jvtp.cz.

close zoom_in
Mezi nejzajímavější projekty, do kterých je JVTP, a.s. v současnosti zapojena, patří implementace Regionální inovační strategie Jihočeského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, který podal Jihočeský kraj, a JVTP, a.s. je zde jako projektový partner. Projekt se za pomoci kvalitního odborného týmu zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti regionu v klíčových doménách specializace.

KOMERČNÍ PREZENTACE