Pojišťovací makléřství F.M.Partner spol. s r.o. oslavilo v minulém roce 20 let. Těžiště společnosti spočívá v činnosti pojišťovacího makléře, tzn. správy veškerých pojistných zájmů svých klientů. Postupem času začala firma klientům poskytovat i ekonomické a organizační poradenství. Nyní má svou základnu v Českých Budějovicích a pobočku v Praze na Novotného Lávce.


K čemu slouží havarijní pojištění a je povinné pro všechny?
Zatímco pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) je povinné ze zákona, havarijní pojištění nezbytné není. Havarijní pojištění slouží k ochraně vašeho vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Havarijní pojištění je závislé na stáří vozidla, na jeho současné hodnotě a uzavření pojistky také na tom, zda v případě jeho poškození zvládnete opravu z vlastních prostředků a jestli máte v případě totální škody na nákup jiného vozidla. Jste-li viníkem dopravní nehody nebo vám například neznámý pachatel poškodí vozidlo (například na parkovišti) a vedle povinného ručení nemáte uzavřeno i havarijní pojištění, škodu způsobenou na vašem vozidle zaplatíte ze svého. Shrnuto a podtrženo, z havarijního pojištění hradí pojišťovna škody na vašem vozidle.


Z toho plyne, že je výhodné mít havarijní pojištění uzavřené vždy. Není to tak?
Havarijní pojištění je vhodné především pro majitele nových vozidel, případně majitele starších vozů dražších značek. V současné době však pojišťovny uzpůsobují tento druh pojištění i pro starší automobily nebo nabízejí pojištění na kratší časovou dobu. Zatímco u nových vozidel se vyplatí havarijní pojistka, která zajišťuje komplexní krytí škod (od nehody či živelní události přes vandalismus až po odcizení), pro starší auta je nejvhodnější pojistit jen takovou kombinaci rizik, kterou vnímáte jako nejpravděpodobnější – např. bydlíte-li v centru většího města a nevlastníte garáž, pojistíte vandalismus apod.

Zdroj: Youtube


Máte nějaké obecné doporučení?
Hodně obecně lze říci, že u nových vozidel se vyplatí havarijní pojistka pro komplexní krytí škod a u vozidel starších pěti let ztrácí havarijní pojištění význam. Ovšem orientovat se v pojištění jak v podnikatelské, tak v soukromé oblasti není snadná záležitost. Nestranný rádce při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany při rozhodování o účelnosti pojištění poskytne v případě pojistné události odbornou pomoc. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt riziko vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.


Poptání služeb makléřů F.M.Partner je pro klienta bezplatné, neváhejte tedy a sjednejte si konzultaci.
Kontakt České Budějovice:
Telefon: +420 387 023 110
Email: obchod@fmpartner.cz

Kontaktní místo Praha:
Tel/Fax: +420 221 082 224
Mobil: +420 602 821 724
Email: praha@fmpartner.cz
www.fmpartner.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE