Každé průmyslové odvětví má svá specifika a logistika musí přesně odpovídat konkrétním požadavkům na balení, tranzitní čas, druh přepravy, teplotu, pohyb informací apod. Dobrá logistická firma analyzuje a navrhuje optimální řešení pro daný obor, zboží, lokalitu a termín, přičemž nezapomíná na otázky společenské odpovědnosti a jde ve shodě s požadavky v oblasti životního prostředí.

Zdroj: AssetMedia

„Logistika nesmí být chaotická a vedení firmy by ji nemělo podceňovat. Správně nastavené a optimální logistické procesy nejen uspoří náklady, ale přinášejí podnikům i dobré jméno a lepší konkurenční postavení - cestou včasného dodání zásilek, otevřené a férové komunikace, rychlého sdílení informací a kvalitního servisu", říká Lenka Čargová, marketingová manažerka GTL, spol. s r. o.

Logistická firma by neměla být jen dodavatelem, ale více partnerem, který pomáhá firmě dosahovat konkurenční výhody spolehlivými, včasnými a přesnými dodávkami materiálu, výrobků, zboží či náhradních dílů. A sama musí sledovat logistické trendy, které v současnosti spatřujeme především v oblasti skladových systémů, nových IT řešení pro sklady a distribuční centra. Někdy je výhodné spolupracovat s firmou, která působí globálně, jindy je ve specifických teritoriích lepší využít specialistu, který má lokální znalosti a zaměstnance s odpovídajícími zkušenostmi.

Zdroj: AssetMedia

„V naší firmě jdeme cestou lokální specializace. Nejsme tedy globálním hráčem, ale zaměřujeme se na skladovou logistiku a silniční přepravu kusových i kamionových zásilek mezi Českou republikou a nejvýznamnějšími zeměmi Balkánského poloostrova, kde se snažíme být pro zákazníky jistotou a partnerem. V současné době pracujeme na dalším rozvoji IT řešení pro náš sklad v Říčanech u Prahy, který slouží nejen jako depo sběrné služby, ale také jako distribuční centrum i sklad pro dlouhodobé skladování. V tomto skladu nabízíme rovněž služby s přidanou hodnotou – kompletování, ochranné balení, přebalení, kontrolu kvality a etiketování", doplňuje David Meduna, manažer kvality GTL.

Zdroj: AssetMedia

GTL nabízí přepravy ekonomickou formou sběrné služby a se znalostmi balkánských jazyků a mentality. Zaměřuje se na Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonii, Moldávii a Srbsko. Svěřte své exportní nebo importní zásilky logistické společnosti GTL a máte jistotu, že bude v dobrých rukou.

KOMERČNÍ PREZENTACE