Obec Příkosice zveřejňuje záměr pronájmu restauračního zařízení „U HŘIŠTĚ"
v kulturním domě Příkosice č.p. 148.
Zájemci se mohou hlásit do 29. Července 2016:
– písemně na adresu: Obec Příkosice, Příkosice 128, 338 43 Mirošov
- osobně na OÚ v Příkosicích v úředních hodinách – pondělí 17,00 – 19,00 hod.

Více informací u starosty obce Ing. Jana Šmolíka, tel.: 724 182 433
nebo u zástupce starosty obce Mgr. Radka Honzíka, tel.: 774 878 373.