Afghánistán, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie, Írán, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Bělorusko.
Mimo to odjíždíme pravidelně každý pátek sběrnými kamiony do Běloruska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Gruzie a Turecka.


Prostřednictvím Far Freight jsme nabyli 20leté zkušenosti v oblasti přeprav do těchto zemí a osvojili si specifika jednotlivých států. Výhodou jsou nám místní pobočky, díky nimž komunikujeme se zákazníky jejich rodnou řečí, známe místní prostředí a řídíme se jejich zvyklostmi.
Zajistíme vše pro hladký a bezpečný průběh přeprav Vašich zásilek, včetně celního odbavení, případného konvoje i speciálních povolení. A to jak pro běžné zboží, tak i pro zboží podléhající režimu ADR či zboží, jehož přeprava vyžaduje řízenou teplotu po celou dobu přepravy.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:gw.czech@gw-world.cz

Více na http://www.gw-world.cz/far-freight-zasilky-do-stredni-asie-a-na-kavkaz/

KOMERČNÍ PREZENTACE