Mergon Czech, fungující v brněnských Modřicích již 12 let, je součástí irské výrobní společnosti s globálním působením Mergon Group. V současné době Mergon Czech v Modřicích zaměstnává více než 130 osob a disponuje i vlastním střediskem pro vývoj výrobků. Tým vývojářů úzce spolupracuje se zákazníky na nových produktech, technologiích a zejména na aplikaci a nasazení nových materiálů do výroby. Irská mentalita je v mnoha ohledech podobná té české. Provázanost obou kultur je patrná nejen v březnu při uctívání památky irského patrona Sv. Patrika, kdy je i v českých ulicích k vidění spousty rozjařených lidí v zelených kostýmech, ale i v pracovních vztazích.

Zdroj: AssetMedia

Oběma národům koluje v krvi vřelá a přátelská krev. Vztah k zaměstnancům a jejich rodinám je ve firemní politice společnosti Mergon na předním místě. Jedním z hlavních cílů pro Mergon Czech bylo vytvoření příjemného prostředí pro české zaměstnance. Důraz byl od počátku kladen i na aktivity, které takové prostředí dotváří – letní firemní grilování na venkovní terase, semináře a workshopy zaměřené na fyzickou i psychickou kondici, firemní benefity pro zaměstnance a rodinné příslušníky, tematické dny a mnohé další. Nedílnou součástí firemní kultury jsou také hodnoty společenské odpovědnosti. V plánu na podporu komunit je zejména spolupráce se středními a vysokými školami, zapojení do finančních sbírek a již zmíněné environmentálně odpovědné chování. Zaměstnanci se pravidelně s firemní podporou zúčastňují sportovních a dobročinných akcí, např. v loňském roce pražský půlmaraton, čímž podpořili Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Zdroj: AssetMedia

Dalším pilířem společenské odpovědnosti Mergon Group je vztah k přírodě. Mergon vyvinul technologie umožňující používat recyklované plastové materiály pro řadu výrobků. Používání těchto materiálů představuje pro Mergon Czech úsporu nákladů a zároveň má velmi pozitivní dopad na životní prostředí.

Zdroj: AssetMedia
Mergon je jednoznačně atraktivním zaměstnavatelem, který stále hledá nové členy. Uchazeči s předchozími zkušenostmi z automobilového sektoru, zdravotnictví a průmyslové výroby, kteří by se chtěli podílet se na dalším růstu společnosti, si mohou vyžádat informace o volných místech od oddělení lidských zdrojů HR@mergon.com, případně sledovat aktuální seznam volných pozic.
www.mergon.com/cs/

KOMERČNÍ PREZENTACE