Obecně je možné modul popsat jako internetový prohlížeč, který shromažďuje vkládaná data a následně je možné na ně nahlížet z různých úhlů, podle potřeb společnosti. Uživatelsky je jednoduchý, lze jej rozšířit o jazykové mutace či vytvořit ve firemních barvách.

Kdo pracuje s portálem?

RON Portál je určen pro každého. Pracovat s modulem mohou všichni zaměstnanci napříč pozicemi ve firmě. Podle nastavení přístupových práv lze jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů zpřístupnit jednotlivé agendy, definovat práva, s kterými údaji o zaměstnancích nebo středisky mohou pracovat.

Zaměstnanec získá přehled o své docházce, může žádat o dovolenou, pracuje s cestovními příkazy, objednává stravu, komunikuje s personálním oddělením, tiskne si výplatní pásku, přihlašuje se na školení, má informace o nutnosti absolvovat lékařskou prohlídku.

Team leader schvaluje žádanky o dovolené svých podřízených, edituje a schvaluje docházku svých podřízených, navrhuje jejich odměny a zasílá ke schválení, pracuje s hodnocením zaměstnanců, sleduje povinná školení podřízených, jejich lékařské prohlídky.

Personální oddělení aktivně pracuje s docházkou, akceptuje zaslané personální změny, vypisuje interní školení, připravuje formuláře pro hodnocení zaměstnanců, pracuje s uchazeči.

Vedení společnosti získá přehledy o docházce celé společnosti, má kontrolu nad mzdovými náklady.

Podrobné informace o společnosti RON Software a nabídku informačních systémů najdete na internetové adrese: www.ron.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE