Studie Healthy Homes Barometer 2016 (HHB 2016) se věnuje aspektům zdravého bydlení . Jedním z nich je i kvalitní spánek, který ovlivňuje řada faktorů. Společným jmenovatelem problému je nezdravé prostředí v budovách, tzv. Syndrom nezdravého domu. S tím se celosvětově potýká přes 60 % lidí, v ČR dokonce až 85 % obyvatel. Problém leží v nevhodně řešených renovacích, kdy dochází k hermetickému uzavření budov. Ty pak nejsou větrané, a nemají tedy dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Kvalita spánků ovlivní celý váš den
Celých 77 % respondentů průzkumu Humboldtovy univerzity v Berlíně, uspořádaného ve spolupráci s VELUX, nemá doma vyhovující podmínky pro kvalitní spánek. Každý třetí uvedl, že kvalita jeho spánku byla v posledních čtyřech měsících poměrně špatná až špatná. Více než 60 % dotázaných se navíc někdy potýkalo s poruchou spánku. Špatný spánek má přitom přímý vliv na výkonnost při našich každodenních aktivitách, promítá se ale i na lidském zdraví. V průběhu spánku totiž v těle probíhá řada esenciálních biologických procesů, jako regenerace buněk a tkání, růst svalů, tvorba imunitních bílých krvinek i řady hormonů. Při nekvalitním spánku jsou tyto procesy narušeny a v dlouhodobém horizontu mohou být příčinou řady zdravotních problémů.

Jak se pořádně vyspat
K dosažení ideálního spánku je nutné vytvořit v domě optimální prostředí - vhodné světelné podmínky, tepelnou pohodu a kvalitní větrání. Nadmíra světla během spánku je problémem moderního bydlení hlavně ve městech, odborníci přitom doporučují v ložnicích co největší tmu. Ve tmě se v těle totiž začíná vylučovat hormon melatonin, který řídí usínání a délku i kvalitu spánku. Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy.

Spánkové poruchy může způsobovat také nedostatek denního světla během dne (HHB 2016) nebo vystavování nevhodnému druhu světla v době před usnutím. „Pro lidský organismus je důležité vystavovat se intenzivnímu, zejména přirozenému osvětlení ráno a během dne. Nejméně dvě hodiny před spaním bychom naopak měli eliminovat takzvané modré světlo a nahradit jej teplým žlutým světlem," říká prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., emeritní vědecká pracovnice Akademie věd České republiky.

Roli hraje i teplota a větrání místnosti
Negativní vliv na spánek má i přílišné teplo v místnosti (HHB 2016). Ideální teplota vzduchu pro spaní se podle odborníků pohybuje mezi 17 až 19 stupni Celsia. Náš organismus má při této teplotě nejpřirozenější podmínky pro dobrou regeneraci.

Důležité ale je myslet také na větrání. Celých 72 % Evropanů totiž před spaním nevětrá podkrovní místnost, ve které spí (HHB 2016). Vědecké průzkumy přitom dokazují, že bez větrání se nemůžeme dobře vyspat. Viníkem je kysličník uhličitý (CO2), který během noci vydechujeme. Nadměrné množství CO2 v místnosti, ve které spíme, může způsobit ranní únavu a bolesti hlavy. Jako nejlepší řešení se ukázalo použití trvalého větrání malou štěrbinou (okno otevřené tzv. na klapku).

Řešení pro každého
Jak ukazuje průzkum (HHB 2016), pravidelný přísun čerstvého vzduchu je zásadní faktor pro kvalitnější spánek. Řešení nabízejí střešní okna VELUX , která jsou vybavena ventilační klapkou s filtrem, jež zaručuje větrání interiéru i při zavřeném okně. Komínový efekt umožňuje rychlou, efektivní ventilaci a zajistí optimální vnitřní podmínky pro většinu roku. Pro maximální komfort můžete využít automaticky řízené větrání VELUX INTEGRA®, s jehož pomocí si každý načasuje větrání podle svého přání nebo potřeby.