Jak to celé funguje?

ETERNAL IN Thermo je naplněn speciálním tepelně izolačním plnivem, tvořeným mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, obsahujícími velmi zředěný vzduch. Skleněný povrch kuliček výborně odráží teplo. Silně zředěný vzduch uvnitř bublinky zase velmi dobře tepelně izoluje (nejlepší tepelný izolant je vakuum). ETERNAL IN Thermo vytváří podobnou strukturu jako pěnový polystyren.

Snížení nákladů na vytápění

Vnitřní prostor místností je ohříván topením, ale současně ochlazován studenými stěnami, které část tepla pohltí a odvedou pryč. V místnosti s teplými stěnami, ve které je např. 22 °C, se cítíme mnohem příjemněji než v místnosti se studenými stěnami, ve které je rovněž 22 °C. V obou místnostech je stejná teplota, ale rozdílná tepelná pohoda. Stěny natřené hmotnou ETERNAL IN Thermo mají vyšší povrchovou teplotu (až o několik stupňů) a zlepšují tak tepelnou pohodu.

V místnosti s chladnějšími stěnami (nižší tepelnou pohodou) máme snahu vytápět na vyšší teplotu, abychom se v ní cítili dobře. Topíme tedy více a dráž. A to nejen pro krytí ztrát tepla unikajícího do stěn, ale také pro dosažení vyšší tepelné pohody. Zvýšení povrchové teploty stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo tak přispívá k celkovému snížení nákladů na vytápění.

Omezení vlhnutí stěn a zamezení vzniku plísní

Teplý vzduch do sebe pojme mnohem více vlhkosti než vzduch studený. Jedná se o základní fyzikální jev odpovědný za jinovatku, námrazu či zamlžení skel ve studeném autě. A projevuje se i uvnitř našich obydlí. Přesáhne-li vlhkost vzduchu uvnitř místnosti určitou mez, začne se tato vlhkost na nejstudenějších místech srážet. Nejčastěji můžeme srážení pozorovat na orosených sklech oken, ale velmi běžně se vlhkost sráží i na povrchu nad­okenních překladů či v nezateplených rozích místností. Zvýšením povrchové teploty stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo tomuto srážení vlhkosti zabráníte. Omezením vlhkosti pak odstraníte základní příčinu vzniku plísní.

Nyní akce o níž se dozvíte více na www.barvy-eternal.cz