Tonda Obal je školní vzdělávací program autorizované obalové společnosti EKO-KOM, který nyní zahrnuje řadu zábavně-naučných aktivit. Od jeho vzniku v roce 1997 denně navštěvují lektoři žáky základních škol po celé ČR. Za asistence kreslené postavičky Tondy Obala lektoři školáky zasvěcují do tajů třídění odpadů – děti se dozvědí například co vše je odpad, jak vzniká nebo jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mohou si prohlédnout i vzorky recyklovaných materiálů. Během jedné vyučovací hodiny se učí kromě základní teorie také třídit odpad v praxi. Jen v minulém roce bylo realizováno 714 výjezdů na ZŠ, kterých se zúčastnilo přes 122 tisíc žáků.

Součástí programu v regionálních vzdělávacích centrech jsou i komentované prohlídky skládky…  Zdroj: AssetMedia

Součástí programu v regionálních vzdělávacích centrech jsou i komentované prohlídky skládky…

Mimo této školní varianty se s našimi lektory můžete setkat v parcích, na náměstích a dalších prostranstvích, kde náš venkovní program doprovází městské akce pro veřejnost. Zde je naučný stánek doplněn o tematické hry a další atrakce. Tímto způsobem Tonda Obal ročně osloví a seznání s tříděním a recyklací odpadů desetitisíce dětí – jen loni to bylo skoro 64 tisíc.
… nebo třídicí linky. Zdroj: AssetMedia

… nebo třídicí linky.

Součástí školního vzdělávacího programu Tonda Obal je i řada dalších aktivit napříč republikou. Příkladem může být dlouhodobá interaktivní výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné o obalech a jejich recyklaci „Od věku sloužím člověku". I ta je určena široké veřejnosti. Jejím cílem je propagovat význam a funkci obalů, a to včetně následného vytřídění a recyklace obalových odpadů. Školní skupiny pak mohou v této expozici využít organizované prohlídky s lektorem a vzdělávacími pracovními listy k tématu environmentálního vzdělávání.


Program Tonda Obal jezdí za dětmi a jejich rodiči i v rámci venkovních akcí pro veřejnost. Zdroj: AssetMedia

Program Tonda Obal jezdí za dětmi a jejich rodiči i v rámci venkovních akcí pro veřejnost.

Nadstavbou Tondy Obala je pak speciální program v regionálních vzdělávacích centrech. V současné době fungují v ČR čtyři – Černošín, Třebíč, Vimperk a Brno. Teorie ze školní verze Tondy Obala je v tomto případě doplněna o exkurzi přímo v přilehlých provozech, děti tak po naposlouchané teorii mohou vidět v praxi při komentované prohlídce například dotřiďovací linku, skládku nebo sběrný dvůr. Čtveřicí regionálních vzdělávacích center projde ročně víc než 5 tisícovek školáků.


Do tajů třídění odpadů zasvěcují „Tondovi“ lektoři školáky už od roku 1997. Zdroj: AssetMedia

Do tajů třídění odpadů zasvěcují „Tondovi" lektoři školáky už od roku 1997.

Vzdělávací programy společnosti EKO-KOM myslí ale i na předškolní děti. Pro ně je určeno divadelní představení „O Balyně". Vypráví o zatoulaném štěněti Balynce, které se snaží se svými malými lidskými kamarády rozluštit, kdo dělá nepořádek v ulicích. V loňském roce vidělo toto představení přes 30 tisíc dětí.


S Balynou se učí třídit už děti z mateřských škol. Zdroj: AssetMedia

S Balynou se učí třídit už děti z mateřských škol.

Pro mladší i starší děti, pro rodiče i pedagogy má pak Tonda Obal samostatné sekce na webu www.tonda-obal.cz, kde najdou všichni další informace o třídění odpadu i Tondových aktivitách.

KOMERČNÍ PREZENTACE