Zdroj: AssetMediaCo Vás vedlo k tomu, že v současné době působíte ve funkci předsedy představenstva společnosti MINIB a.s.?

Celá situace se vyvinula postupně. Moje spolupráce se společností začala v půlce roku, kdy jsem pro společnost vykonával konzultační činnost. A poté, se původní poradenský mandát nejprve transformoval do podpůrných obchodních konzultací a následně jsme se, zejména vzhledem k povaze potřeb společnosti dohodli na ukončení externí spolupráce a její následné změně na vstupu do pozice předsedy představenstva. Toto aranžmá mi umožňuje kombinovat moje působení v oblasti sporů, zejména mezinárodních arbitráží, na jedné straně a podílet se na řízení společnosti na straně druhé. Navíc takovéto uspořádání mého času pro mne není nové. I na Ministerstvu financí jsem historicky řídil odbor, který kromě arbitráží řešit také otázky spojené s převzetím agendy bývalé ČKA a zaměstnával desítky lidí z různých oborů. Nadto musím podtrhnout, že mě řízení organizací vždycky bavilo a mám-li uvést nějaký typický příklad, potom mne například napadá, že v době, kdy jsem působil jako člen představenstva společnosti Čepro, a.s., tak jsem byl jeden ze dvou autorů a realizátorů akvizice sítě benzínových pump, která je dodnes významným aktivem Čepra a všichni řidiči tuto síť znají pod obchodním názvem Euro Oil.


Jakým směrem se společnost ubírá z hlediska krátkodobé a dlouhodobé perspektivy?
Obě časové perspektivy společnosti se protnuly minulý měsíc, kdy došlo ke změně vlastnické struktury společnosti a tato je nyní základním stavebním předpokladem pro podstatné zpevnění strategického rozvoje společnosti do následujících let. Cílem představenstva společnosti je v tuto chvíli jednak udržení pozice vedoucího producenta na trhu co do kvality i technického vývoje konvektorů a zároveň připravujeme i další rozšíření výrobního sortimentu do dalších, s vytápěním částečně souvisejících odvětvích. Takže jednoduchou odpovědí na otázku dlouhodobé perspektivy je odpověď, kdy cílem jednoznačně je další rozvoj Minibu, jako středně velké výrobní společnosti.

Zdroj: AssetMedia

Senát 


V čem vidíte hlavní potenciál společnosti MINIB a.s.?
Hlavní potenciál společnosti je tvořen ze tří hlavních komponentů: (i) z vynikajícího jména společnosti na trhu, což samozřejmě také souvisí s tím, že jde o rodinnou formu s tradicí 18 let na trhu (ii) z kvality produkce, která se minimálně rovná kvalitě obvyklé ve vyspělých státech a nemáme tedy potřebu konkurovat levným výrobcům zpravidla z východních trhů a (iii) z výsledků vlastního aplikovaného výzkumu, který přináší konkurenční výhodu díky produkci, která má deklarované výkony skutečné a nikoliv pouze na papíře.


Jaké množství výrobků exportujete?
Více než 65% veškeré produkce.


Jaké významné stavby u nás i v zahraničí pomáhají vytápět vaše otopná tělesa?
Naše konvektory můžete nalézt v celé řadě zemí a měst po celém světě. U nás jsou k vidění například v budově Senátu, Salmovském paláci, Papežské nunciatuře. Dále v řadě obchodních center jako např. OC Quadrio, OC Chodov, administrativních budovách např. Florentinum, v hotelech, restauracích a residenčních stavbách. V současné době také spolupracujeme, jakožto výhradní dodavatel konvektorů, s největším rezidenčním developerem a investorem v ČR společností CENTRAL GROUP.
V zahraničí zmíním např. Moscow--City, Skolkovo, World Trade Center - Moskva, administrativní centra v Turecku, Anglii, Portugalsku, Itálii, Nizození, Kazachstánu, Moldávii, Uzbekistánu, Chile, Austrálii a Novém Zélandě atd.

Zdroj: AssetMedia

Salmovský palác


Jaké jsou hlavní přednosti Vašich konvektorů oproti konvenčním otopným tělesům?
Pokud bych měl srovnat konvektory s běžnými, hojně používanými radiátory, hlavním parametrem k porovnání bude energetická účinnost vytápění, která při instalaci u prosklených ploch může dosahovat rozdílu až několika desítek procent. Příčinou je únik tepla radiací skrz okno. Dalším parametrem k porovnání je rychlost nahřátí systému na požadovanou teplotu. Pomocí konvektorů daleko rychleji vytopíte daný prostor, kdy potřebujete a zároveň zbytečně netopíte v době, kdy nepotřebujete. Dynamika topení je u konvektorů několikanásobně vyšší než u radiátoru. Důvodem je zejména malý objem topného média, kdy na konvektor o výkonu 1000 W je potřeba jen 0,3 l vody oproti radiátorům, kde je potřeba až 20x více média! Tuto bezkonkurenční vlastnost konvektorů jistě oceníme ve velmi chladném období. Nemalý vliv na úsporu celkových nákladu mají však i ostatní na první pohled skryté náklady. Např. tím, že lze konvektor umístit do podlahy, uspoříme místo.


Máte nějakou novinku, o které byste rád čtenáře informoval a chystáte se příští rok na nějaký veletrh?
Naše společnost je držitelem několika UV a patentů. Neustále se snažíme, i ve spolupráci s univerzitami a vědeckými ústavy, o inovace a technologicky pokrokové výrobky. Veškeré novinky prezentujeme Každý rok na mezinárodních veletrzích. V roce 2017 budeme vystavovat v únoru na Aquatermu v Moskvě a v březnu na mezinárodním veletrhu ISH Frankfurt, kde budeme také veškeré inovace a novinky prezentovat.

Zdroj: AssetMedia

Rezidence Liběchov


Jaké služby nabízíte Vašim obchodním partnerům? (školení, prezentace, servis, pomoc s projektovou přípravou…)
Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby v podobě poradenství, školení, servisu a pomoci s přípravou projektové dokumentace atp. Navíc tam, kde není zákazník schopen použít žádný výrobek z našeho portfolia, jsou naši konstruktéři schopni navrhnout a nechat vyrobit i nestandardní výrobek dle jeho potřeby.

KOMERČNÍ PREZENTACE