Tímto nejúspěšnějším českým kotlem topí dnes odhadem sto tisíc domácností v celé České republice a Dakon považuje za svou čest i povinnost zajistit svým zákazníkům vhodnou náhradu, až tyto kotle doslouží fyzicky či morálně.

Právě morální zastarání bylo díky novému zákonu na pořadu dne. Původní kotle DOR by totiž nevyhověly podmínce, že od 1. ledna 2014 je možné dodávat na český trh pouze kotle s emisní třídou 3 nebo vyšší. Tím by z trhu zmizel nejprodávanější univerzální ocelový kotel, který si každý rok nainstaluje 8000 českých rodin.
Inovovaná verze kotle DOR F byla na trh uvedena na podzim 2011, rok před schválením zákona o ochraně ovzduší a Dakon byl první značkou, která dokázala nabídnout univerzální kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním certifikovaný ve třídě 3.

Kotlíková dotace
Rozhodnutí vyrábět kotle s automatickým podáváním paliva předcházela podrobná studie trhu. V České republice byl silným impulzem pro zavedení výroby takového kotle Společný program na výměnu kotlů, který se nejdříve jako experiment rozběhl v Moravskoslezském kraji. Cílem vývoje bylo vytvořit litinový kotel s dlouhou životností, s jednoduchou a nenáročnou obsluhou a samozřejmě s rozumnou cenou. Přitom ale zůstal maximální důraz na bezpečnost celého zařízení. Byly zvoleny dva výkony pokrývající potřebu valné většiny uživatelů, kteří vytápějí rodinné domy. Pro snazší prostorovou montáž jsou oba výkony dodávány v pravé i levé variantě podle umístění zásobníku paliva. Velikost zásobníku byla navržena tak, aby umožnila 30 hodin vytápění při jmenovitém výkonu kotle, v praxi je tak třeba doplnit palivo jednou za tři dny.
Důležitou podmínkou pro konstruktéry bylo, aby kotel umožnil spalování u nás nejvíce rozšířeného paliva, hnědého uhlí. To bylo splněno a v kotli lze topit též černým uhlím, případně dřevními peletkami. Pro každý druh paliva jsou v regulaci přednastaveny parametry, takže uvedení do provozu a samotné provozování kotle se tím zjednodušilo.

K regulaci kotle bylo zvoleno řešení, kdy se měří nejen teplota vody v kotli, ale také teplota spalin odcházejících z kotle do komína. Tento princip, který zdaleka nepoužívají všichni výrobci, zpřesňuje činnost regulace a zlepšuje tak kvalitu spalování a pozitivně ovlivňuje dlouhodobou spotřebu paliva.

Kotel FB2 Automat je zařazen do seznamu Státního fondu životního prostředí a splňuje podmínky pro udělení dotace na jeho koupi.

Typ kotle Kód v seznamu výrobků
FB2 25 Automat SVT1836
FB2 30 Automat SVT2386


KOMERČNÍ PREZENTACE