Unicorn College na trh práce vychovává absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Vedle ICT specialistů také připravujeme absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat ICT pro svou práci.
Studenti mohou studovat jeden ze tří nabízených studijních oborů, kterými jsou: Ekonomika a management, Management ICT projektů a Informační technologie. Všechny studijní obory je možné studovat v prezenční nebo kombinované (dálkové) formě.
Studenti se u IT oborů seznamují s metodikami vývoje software, správou požadavků, objektově orientovanou analýzou a návrhem, objektově orientovaným programování v jazycích Ruby, Java, C#, vývojem pro iOS, Android nebo Windows Phone, testováním software, administrací databáze Oracle apod. V případě oboru Ekonomika a management se seznamují s managementem, marketingem, finančním nebo manažerským účetnictvím, obchodováním na finančních trzích, právem, daněmi, personalistikou, projektovým managementem, …
V průběhu studia se studenti zapojují do řešení zajímavých projektů (interaktivní učebnice pro iPady, mobilní aplikace pro iOS / Android), nebo se aktivně účastní mezinárodních výzkumných projektů (např. CERN). Navíc Unicorn College jako jedna z prvních vysokých škol v ČR začala ve spolupráci se společností Apple používat iPady ve výuce.

Unicorn College má pro své studenty připravenu řadu aktivit, které přispívají ke zpříjemnění studia, například rozsáhlé on-line studijní materiály zdarma včetně podcastů a selftestů, možnost ubytování na vysokoškolských kolejích, výměnné studijní pobyty v zahraniční (Evropa, USA, Taiwan), studijní workshopy, výlety, vánoční večírek, kočárky, …

Pro zájemce je 3. a 9. září 2014 připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví bližší informace o studovaných předmětech, přijímacím řízení, způsobu a formě studia, o možnosti studia zdarma, o praktických workshopech a mnoho dalšího. Navíc pro každého prváka je připraven iPad.
Více informací včetně možnosti odnést si ze dne otevřených dveří iPad naleznete na http://www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege. Unicorn College - Svět Tě potřebuje!

KOMERČNÍ PREZENTACE