Nominované práce hodnotila patnáctičlenná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., jejímž předsedou je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

Zdroj: AssetMedia

Předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Martin Sameš, CSc., pogratuloval MUDr. Petře Meluzinové ke třetímu místu v kategorii Cena generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D., na 2. pozici MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., a na 3. pozici MUDr. Robert Bartoš, všichni z ústecké Neurochirurgické kliniky. První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal další neurochirurg MUDr. Michal Orlický, který získal i 2. místo, 3. místo patří MUDr. Petře Meluzinové z Kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla po zásluze udělena farmaceutce PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph. D., z ústavní lékárny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe, stejně jako v minulém a předminulém roce, Mgr. Bc. Michaela Rothová z ústecké dětské chirurgie, na 2. místě je Jana Šubrtová opět z dětské chirurgie a 3. místo je úspěchem Bc. Svatavy Novákové z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice.

Zdroj: AssetMedia

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák gratuluje MUDr. Aleši Hejčlovi, Ph.D., k druhému místu v kategorii Cena předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., na konferenci informoval o záměru zapsat Krajskou zdravotní na seznam vědeckovýzkumných institucí, který vede Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Za daleko ambicióznější ale označil druhý záměr, jímž je ustavení lékařské fakulty v kraji. „Přes veškeré aktivity v oblasti zajištění personálu a náboru lékařů realizuje, ať už jde například o úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní a nově i Ústeckého kraje, poskytování stabilizačních příspěvků nebo aktivní personální politiku vůči zahraničním lékařům, vnímáme trvající nedostatek lékařů v regionu jako zásadní riziko pro zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče. Je třeba konstatovat, že jde o problém, který dle našeho názoru vyžaduje koncepční řešení, založené na dlouhodobé vizi," vysvětlil.

Zdroj: AssetMedia

Zleva: MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MUDr. Petra Meluzinová, PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D., Bc. Svatava Nováková, Mgr. Bc. Marie Rothová, Jana Šubrtová a MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Redakce Krajské zdravotní, a. s.
www.kzcr.eu

KOMERČNÍ PREZENTACE