Na co myslet při nastavování pravidel pro děti, které využívají mobil či počítač?
Je nutné zohlednit věk dítěte a také jeho rozumové schopnosti. To znamená, že jiná pravidla by měli mít nastaveni předškoláci, jiná žáci prvního stupně základní školy a tak dále.

Jaká konkrétní pravidla by rodiče neměli opomenout?
K základům patří pravidla spojená s časovými limity, tedy jak dlouho může dítě zařízení používat. Další jsou omezení spjatá s určitými událostmi každodenního života, jako žádný mobil u snídaně, oběda či večeře. Kromě toho lze ještě zmínit používání messengerů a sociálních sítí do určitého věku pouze pod dohledem rodiče, přístupové údaje u malých dětí nastavené tak, aby rodič znal hesla svého potomka, preventivní pravidla spojená se sdílením a podobně.

Mohou rodiče nějakým způsobem ověřit, zda dítě dodržuje pokyny?
Technicky lze sledovat ta zařízení, nad kterými máme jako rodiče dohled, například prostřednictvím některého systému rodičovské kontroly: Microsoft Family Safety, Google Family Link, Avast Omni a podobně. Samozřejmě stoprocentní kontrola neexistuje, dítě nelze monitorovat čtyřiadvacet hodin denně. Je nutné počítat s tím, že potomek se na internet dostává různými cestami ve škole, v knihovně, u kamarádů a tak dále. A tam již jeho aktivity sledovat nelze.

Počítače se stávají nedílnou součástí dětství. Lze je nastavit a přizpůsobit jejich používání tak, aby dítě nemohlo navštěvovat nevhodné internetové stránky, hrát surové hry či aby netrávilo příliš mnoho času u obrazovky?Čas, který dítě tráví na počítači či u mobilu, lze limitovat právě pomocí různých aplikací rodičovské kontroly. Operační systém Windows 10 dokonce umožňuje vytvořit dítěti vlastní účet, na kterém lze nastavit, kdy může daný účet používat ať již v podobě časového intervalu, a to třeba od tří do sedmi hodin odpoledne, tak v podobě celkového počtu hodin, například dvě hodiny denně. Po uplynutí limitu se daný účet uzamkne a dítě musí počkat do dalšího dne, než se nastavení účtu obnoví, případně požádat rodiče o prodloužení času.

Existují podobná řešení i pro mobily či tablety?
Ano, například zmiňované aplikace Google Family Link či Avast Omni. Samozřejmostí těchto aplikací je možnost zakázat používání konkrétních aplikací, zakázat instalovat vlastní software, případně jej instalovat pouze po souhlasu rodičů.

Může rodič sledovat takzvaně na dálku dění v přímém přenosu na počítači dítěte?
Programů, které umožňují sledovat v reálném čase dění na obrazovce, je mnoho. Jedním z nich je program VNC Virtual Network Computing. Ten stačí nainstalovat do počítače dítěte a rodič pak může z jakéhokoli jiného počítače či mobilu v reálném čase sledovat, co jeho dítě dělá. Řešení je ale samozřejmě více.

Hitem jsou teď sociální sítě. Sdílení fotografií a videí je standard. Mohou toto rodiče nějak omezit?Základem prevence jsou především důvěra a kvalitní komunikace mezi dítětem a rodičem. Technická řešení jsou až sekundární, méně efektivní způsoby ochrany dítěte. To je třeba mít na paměti a uvědomit si, že čím je dítě starší, tím více potřebuje důvěry a samostatnosti. Potřebuje vědět, že mu jako rodiče věříme a že za námi může kdykoli přijít a my mu pomůžeme. Co se týče osobních údajů, dítěti je třeba od útlého věku vštěpovat, že veškerá taková data včetně našich fotografií a videí mohou být nebezpečná a mohou být využita třeba ke kyberšikaně. Extrémně nebezpečné je pak sdílení intimních fotografií a videí, takzvaný sexting.

Mohl byste poradit rodičům, jak by měli svým dětem nastavit a zabezpečit profily na sociálních sítích, třeba na Facebooku?
Předně je třeba říci, že Facebook děti nepoužívají, je to pro ně okrajová sociální síť, daleko více využívají Instagram, TikTok, případně komunikační nástroje Snap-chat či Messenger, u hráčů je pak populární Discord. Další důležitá věc je, že sociální sítě mají regulován minimální věkový limit pro jejich využívání, v Česku je to patnáct let. Do tohoto věku tedy dítě podle zákona nesmí používat sociální sítě bez souhlasu rodičů. Desetileté dítě by tedy bez souhlasu rodiče sociální sítě nemělo využívat vůbec.

Ne vždy tomu tak ale je a věkové limity jsou porušovány. Jsou tedy určitá základní nastavení, která lze zmínit?Pokud bychom shrnuli nějaké základní způsoby zabezpečení obecného účtu na sociální sítí, tak bychom měli zajistit dvoufázové přihlašování, a to například pomocí zadaného hesla a schválení mobilem. Dále oddělit, co bude na účtu soukromé a co veřejné tedy nastavit soukromí. Rozhodně nesdílet materiál, který může být zneužitelný proti nám.

Velmi populární je i server YouTube, na němž lidé sledují všemožná videa. Je zde možné nějakým způsobem docílit toho, aby se třeba desetileté dítě nedostalo k nevhodnému obsahu?
Na YouTube lze aktivovat takzvaný „Omezený režim“, který filtruje nevhodný obsah. Dítě se pak s vysokou pravděpodobností k nevhodnému obsahu nedostane. Každopádně i pro aktivní využívání YouTube platí minimální věkové limity.

Letní seriál Deníku

close info Zdroj: Deník zoom_in Co to je?
Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.

Kdy seriál vychází?
Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz.

Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?
Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku. 3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.