Zpravidla v každém tvém psaní byl nějaký ten peníz, většinou padesátikoruna. Teprve později, mnohem později, mi došlo, že to pro tebe nebyl až tak malý obnos.

Po celou dobu studia jsi mě i mého bráchu podporoval, jak to šlo. Vím, že to pro tebe nebylo lehké, platil jsi na nás alimenty.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali.
Dopis prababičce napsala Vlasta: Milá prababičko Mariano!

Nikdy jsem ti neměl za zlé, že jsi odešel a založil novou rodinu. Tvoje nová žena byla moc prima. Ono vůbec bylo netypické, že jsme se v pozdějších letech scházeli při různých příležitostech já, brácha, naše máma s novým partnerem a ty s novou rodinou u babičky, tvojí matky. Ona byla tím stmelujícím prvkem, který všichni uznávali a měli rádi.

Zdroj: DeníkTati, tys byl první, komu jsem oznámil narození svých dětí, dvojčat. Jako vyučený truhlář jsi podporoval mého celoživotního koníčka - práci se dřevem. Díky tomu, cos mě naučil, bylo pro mne hračkou udělat si výuční list v oboru.

Nebál ses žádné práce. Nezapomenu, jak jsi mi vyprávěl, že jsi ve třicátých letech, za krize, prolézal a čistil kanály, což nikdo nechtěl dělat. Říkals mi, abych si vážil sám sebe a před nikým se nehrbil ani nepadal na zadek.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali.
Dopis od pana Ivana: Milá maminko,

Měl jsi rád dobré lidi. V dětství jsme jezdívali na osadu, kterou jste s kamarády trampy založili ve třicátých letech. Naučil jsi mě staré trampské písničky, které jsme i s tvými vrstevníky, jimž jsi říkal „kluci“ a „holky“, zpívali u táboráku.

Teď už si spolu nezazpíváme. Přede dvěma lety by ti bylo sto let a za dva roky to bude dvacet let, co jsi odešel. V naší rodině jsme si nikdy neříkali to omšelé klišé z amerických filmů: „Mám tě rád“. Neříkali jsme to, ale věděli jsme, že to tak je. A pokud tady budu, tak to tak i bude.

Tvůj Ruda

Zdroj: DeníkVzpomínáte na své prarodiče? Co by asi řekl děda na vaše podnikání, na to, že jste postavili dům nebo že máte spokojenou rodinu? Zapomněli jste si říct babičce o recept na ty nejlepší koláče? Možná je ještě čas. Napište otci, matce, prarodičům.

Dopisy posílejte, prosím, na e-mail: dopisyrodina@denik.cz nebo na adresu: VLTAVA LABE MEDIA a.s., Deník – dopisy, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5.