Jste odborný spolutvůrce ideální tváře Miss, vzoru ženské krásy v ČR. Lze stvořit i tvář dokonalé sekretářky, prodavačky atd., že bychom vhodně přizpůsobenou vizáží naplňovali společenský požadavek?

Asi ne. A určitě se nedá vytvořit tvář optimální partnerky. Je hezké, že dotyčná se líbí v průměru nejvíce, což se týká oněch misek i případné ideální sekretářky, ale problém je, že žena s takovou tváří se obvykle neumístí na prvním místě. Spíš na druhém, třetím. Tím totiž můžeme zjistit, která z dívek bude průměrně nejlépe hodnocena, ne která vyhraje.

Dá se jít na život tak: kouknu na svou tvář a podle ní ho plánuji? Vyberu studium, práci…

Určitě. Například nemá-li člověk tvář na modelku, je asi rozumné se poohlédnout jinde. Myslím to s nadsázkou, ale určitě je dobré k tomu přihlédnout. Stále víc ovšem věřím postřehu, že po třicítce si může člověk za tvář sám. Život se mu do ní vepíše, tudíž je-li bezcharakterní sobec, ve tváři se to pozná.

Jak to změním?

Nebudu bezcharakterní sobec!

Mám ideální tvář pro podvody - stačí k tomu být úspěšným podvodníkem?

Do určité míry tvář stačí, jistě jsou nutné i další dispozice, ale my z našich výzkumů zjistili, že člověk dostává z okolí zpětnou vazbu, de facto informaci k obsahu svého chování navenek, a tu intenzivně vnímá. Když ho jiní dlouhodobě považují za podvodníka, zpravidla se jím stane. Naopak, pokud mu lidé důvěřují, většinou toho nezneužije a bude s velkou pravděpodobností dál důvěryhodným člověkem. Tím nedávám ruku do ohně za všechny, kteří vypadají vlídně! Ovšem třeba politik, který už od pohledu vypadá jako gauner, téměř jistě gaunerem bude. Mluvíme o průměru, není to absolutní ukazatel.

Jak jste na to přišli?

Na to byla řada studií! Jednou je i ta, v níž jsme zjišťovali vliv barvy očí na důvěryhodnost tváře. Ukazovalo se, že lidé vnímají hnědooké jako důvěryhodné, ale… Problém nastal, když jsme týmž osobám na fotografi i přebarvili oči na modro a ukázali fotky jiným pozorovatelům. Ti totiž původně hnědooké - nyní modrooké -osoby označili za důvěryhodné také. Jinými slovy: příčinou nebyla barva očí, ale i tvar tváře, její rysy. Dobře, ale jak to souvisí s barvou očí? Ta je dána jedním genem, který se v každé generaci „stěhuje“ z člověka na člověka. Proto by neměla být vazba mezi tvarem obličeje a barvou očí. Domníváme se, že nejpravděpodobnější vysvětlení je následující: když se k dotyčnému chovají lidé odmala jako k důvěryhodnému - třeba proto, že má hnědé oči -, on jím začne být, a obličej se tomu přizpůsobí. Povaha, již spoluurčilo okolí, se mu vepíše do tváře.

Když budu vycházet z pravidla, že hnědoocí jsou důvěryhodní, aniž si je ověřím, můžu se spálit…

Občas se lidé nechají zblbnout tím, co se píše, to určitě! Ti tázaní z žádného předem známého pravidla nevycházeli, prostě jen obodovali, jak jim jednotlivé osoby na fotografiích připadají důvěryhodné. Pokusy děláme hlavně na mladších lidech do 35 let a…kdyby byli starší, mohou být výsledky vzhledem k jejich zkušenostem dost jiné. Těžko říct, chce to vyzkoušet. Pokusné králíky máme i starší, takže to vyzkoušet můžeme snadno. Asi tam rozdíl bude, životní zkušenosti výsledek hodnocení ovlivňují, ale mladí lidé jsou zase čerství a neovlivnění tím, co se kde zrovna píše. Předem nedokážu říci, zda větší důvěryhodnost přisoudí hnědookým spíš mladí nebo staří.

Zpět. Společnost přístupem k jedinci - vzhledem k jeho vizáži - může nakrásně napravit zločince i ve tváři?

Částečně, ale pozor, umí ho i vyrobit! Největší vliv má v tomto směru nejbližší okolí, tzn. rodiče na děti. To, že by podoba dětí na rodiče byla dána jejich genetickou příbuzností, je do značné míry pověra. To platí jen pro malé děti, do čtyř, šesti let. Když dáte fotky těchto dětí a rodičů pozorovatelům, jsou schopni statisticky nenáhodně přiřadit, kdo ke komu patří. Když to děláte u starších dítek, je úspěšnost přiřazování mnohem menší.

To chce vysvětlení!

Jde o trik malých dětí, aby se vyhnuly infanticidě (zabíjení dětí z obavy, že je nelze uživit - pozn. red.), která byla dřív běžná. V pravěku otec klidně praštil dítko pěstním klínem, pokud moc řvalo, ale když se na ně podíval a ono mu bylo podobné, ušetřil ho… Možná s vlídným pochopením, protože bylo holt jeho, viděl se v něm! Děti, aby tomu nebezpečí předešly, se podvědomě připodobňují rodičům. Dělají jim zrcadlo. Podoba je součást, ochranných mimikry.

Podoba je i u partnerů, kteří spolu žijí déle…

I to je do značné míry způsobeno oním připodobňováním se. U nich si snadno všimnete, že mají podobná gesta, mimiku i styl mluvy. Zde už ale nejde o zachování holého života, i když… Zrovna tak funguje podoba pes-pán.

Žiju v domnění, že podvědomě hledáme sobě podobné zvíře.

Vypadá to pravděpodobně, ale já té teorii moc nevěřím. Myslím, že větší roli hraje ono připodobňování. Musel by se ale udělat seriózní výzkum, aby se ukázalo, která hypotéza platí.

Nemůžu svou podobou měnit jezevčíka v buldoka!

Spíš by se měla změnit moje vizáž, kdybych si místo buldoka pořídil jezevčíka… (smích) Nicméně, člověk je opravdu navyklý kopírovat vše, co vidí kolem, snaží se chovat jako osoby, které jsou mu sympatické, a opakuje jejich gesta i způsoby projevu. Je až legrační, jak třeba na fakultě poznáme, který student je čí diplomat, protože převezme dikci a gesta svého učitele. Občas se to přenese i do další „generace“, kdy dotyčný přejde na jinou školu, kde vyškolí vlastní studenty, a my nejednou potkáme dokonalé kopie profesora Horáčka, kterého ovšem ony možná ani nikdy neviděly.

Dá se tomu bránit, chci-li být výjimečná?

Cesta je, sice nevím, jak moc úspěšná, a hlavně nevím, proč se bránit. On je to strašně důležitý mechanismus, který umožňuje udržovat a rozvíjet naše sociální kontakty, je součástí naší komunikace s okolím. Napodobujeme-li, co dělá člověk, s nímž mluvíme, de facto signalizujeme podvědomě (a on to podvědomě vnímá), že s ním souhlasíme, máme s ním dobrý vztah apod. Bránění se tomu by bylo sociální mrzačení se. Řeč těla a tváře je důležitá!

Tvář umí prozradit charakter nositele a jeho nemoci. Vyzradí i krevní skupinu majitele, hladinu hormonů…?

U mužů se určitě ve tváři promítne zřetelně testosteron, pohlavní hormon. My například studujeme prvoka Toxoplasma gondii, a to i vliv na vzhled lidské tváře. Víme už, že tento parazitický prvok u hostitelů-samců mění nejen morfologii, ale i chování. Také zvyšuje hladinu testosteronu i fyzickou výšku, tedy je-li muž infikován „včas“, dokud roste! Infikovaný vypadá mužnější, dominantnější, dospělejší a třeba má i jiný poměr druhého a čtvrtého prstu, na čemž se opět odráží množství testosteronu v těle.

Jako by bylo výhodné se pro chlapské vzezření nakazit včas?

To ne! Onemocnění má i méně nevinné projevy.

Krevní skupina se z obličeje taky přečte?

Věřím, že ano, ale zatím o podobném pokusu nevím, rozhodně by stálo za to udělat počítačovou morfometrickou kompozitní fotografi i áčkařů a béčkarů. Hlavně by bylo zajímavé se soustředit na faktory Rh+ a Rh-. Toto bylo opomíjené a mohou za to Japonci a Číňané! (smích)

Proč oni?

Většinu podrobnějších výzkumů kolem krevních skupin dělají východní národy, protože věří, že krev ovlivňuje inteligenci, povahu atd., což se snaží dokázat, ale moc se jim to zatím nedaří. Hlavně proto, že nestudují Rh negativitu, která je u nich vzácná. Na Rh faktor se tedy nezaměřili. Když jsme to v Praze začali studovat, brzy jsme zjistili, že typ Rh faktoru silně ovlivňuje různé vlastnosti lidí. Například psychiku a také rezistenci proti nemocem.

Například?

Má doktorandka zjistila, že matky Rh- i Rh+ mají ve 12. týdnu těhotenství průměrný přírůstek 1,6 kg, ale ty Rh negativní nakažené toxoplasmou mají přírůstek dvojnásobný. Tedy asi 3 kg!

Toxoplasma je drtič?

Ano, a hlavně ve spojení s Rh-. Kupříkladu zvyšuje i riziko dopravní nehody!

Cože?

Zjistili jsme, že s větší pravděpodobností je způsobují  lidé Rh-, infikovaní toxoplasmou. Pokud se totiž nakazí toxoplasmou někdo Rh+, zdravotně se horší mírně a další zhoršování je pomalé, ale ti Rh- se horší skokem. Pak jedou po nemoci autem a náhle reagují pomaleji, než byli zvyklí. * A ta tvář? Musím přesvědčit kolegu, abychom udělali kompozitní fotografie našich Rh- pokusných králíků. Tradiční medicína se na tvář soustřeďovala víc než dnes, kdy jsou řady laboratorních a sérologických vyšetření, magnetických rezonancí aj. Doktoři ze vzhledu i pachů poznali mnohé. Potíž je, že výsledky platí spíš statisticky než absolutně.

Vyčtu z tváře člověka, že je HIV pozitivní?

Ne. Individuální variabilita v morfologii tváře je strašně velká a nemoc z ní vysvětlí jen malou část. Což pro praxi není až tak využitelné. Navíc člověk musí dávat pozor, aby ta jeho data nebyla zneužitelná! Svého času se zjišťovalo, zda tvář prozradí homosexualitu. Kolega, který to zkoumal, předem řekl, že pokud mu vyjde: ano,  - nebude své výsledky publikovat. Naštěstí to vyšlo opačně.

Nelze?

Jisté rozdíly jsou, ale jiné, než běžní lidé čekají, takže to pozorovatel nepozná. Mnozí laicky míní, že homosexuál bude ve tváři zženštilý, ale on má naopak mužnější rysy. Sexuální orientaci z tváře prostě neurčíte, tečka! A je to dobře.

Je to ochrana přírody, nebo to jen současná věda neumí?

Nejspíš je tu vliv na tvář tak malý, že se na pozadí jiných silnějších vlivů nepozná. Tvář dokonale…zobrazuje zkušenosti, prožitky. Ale já jsem v první řadě evoluční biolog, ne psycholog a etolog!

Nicméně, zmíněné pokusy děláte. Kdo jsou ti „králíci“, kteří se podílejí na výsledcích?

Hlavně VŠ studenti! Ale nejen oni, protože u řady výzkumů je nutný širší věkový rozsah. Řadu z nich jsem získal přes svůj blog v Lidových novinách, kde ovšem jako nežádoucí filtr působí mé názory. To se projevilo i tehdy, když jsem se v jednom dotazníku „králíků“ ptal, koho volili v minulých volbách. Vyšlo, že by TOPka, piráti a zelení měli pohodlnou ústavní většinu. To bokem… Rád bych skupinu svých pokusných osob víc diverzifikoval, tak se snažím blog pro získávání dalších moc nepoužívat. Můžu agitovat?

Prosím.

Do pokusů se může zapojit ten, kdo má chuť a navštíví naši stránku či facebook Pokusní králíci. Výzkumy se snažíme dělat zajímavé, musíme recipienty zaujmout a trochu i bavit. Lákadlem bývají věci mířené na kreativitu, inteligenci, morální dilemata. Mladé výrazně baví otázky etické! Toť možná překvapivé, ale potěšitelné. Občas se snažíme pokusné králíky motivovat finančně, ale účast není výdělečná aktivita, spíš zábava, hra. A lidé jsou naštěstí v zásadě hraví!

A poznáte z tváře studenta jeho obor?

To spíš vnímá člověk sledováním celé postavy a bere v potaz podvědomě i další znaky, které v rozpoznání hrají roli. Větší skupiny studentů biologie, ekonomie i matematiky od sebe nejspíš poznáme, u jedné osoby je to problém. Teď fotíme v jednotném „úboru“ těla studentů bez hlavy, což bude součást studie o atraktivitě postavy, kde se budu snažit vysledovat, které znaky hodnotitel vnímá přednostně, zda to záleží na jeho věku, pohlaví, na tom, má-li partnera…

Máte podobné výzkumy z historie?

K porovnání by to bylo skvělé, ale nemám. Zhruba před 15 lety, když jsme s tím začali, se vědělo o lidoopu druhu Homo sapiens málo. Stokrát víc bylo známo o chování myší, na otázky, které vás jako první napadnou ohledně chování člověka, se odpovědi neznaly. Kam jsme při výzkumu sáhli, tam byla bílá místa! Dnes je stav jiný, lidská etologie udělala pokrok a je naopak složitější najít problematiku, která by nebyla studována. Pokud na určitém tématu pracuje pět a více vědních týmů, můžete mít k témuž nová a zajímavá data, ale je těžké se s nimi v odborných časopisech prosadit. I věda je boj… I tak je o člověku stále co objevovat.

Žádné studie o ideálu krásné tváře?

Nějaká data by se našla, třeba z pera Sira Francise Galtona. Už on se zabýval výzkumy lidského vzhledu a atraktivity. Dělal i obdobu kompozitních fotek, jenže… Zrovna taková problematika připadá mnoha vědcům málo vědecká. Podle nich spočívá vědeckost v bádání v tom, že se týkají témat, která pokud možno nezajímají veřejnost. Nejvědečtější jsou podle nich témata, která nejenže veřejnost nezajímají, ale kterým také nemůže rozumět. Zvláštní, že velká část vědecké obce má odpor k tématům, jejichž výsledky by se mohly časem objevit v novinách…

Často se lidé tváří moudře, ale pravda je…

…chcete vědět, zda se výška IQ zračí ve tváři? Ano, ale vyčíst ji lze jen u mužů!

Ale, ale… co tomu brání u žen?

Nevíme. U žen se též pozorovatelé mezi sebou shodnou, která je a která není inteligentní, ale jejich názory nekorespondují s výsledkem IQ testů. U mužů ano, i když ani zde to není plně monotónní závislost. Nejinteligentnější už zase vypadají, jako by byli méně inteligentní.

Přímočarost mužů, tajnosnubnost žen…

Nejvíc se mi líbí hypotéza: mužům se vyplatí, aby signalizovali svou inteligenci! Žena může kupodivu v určitou chvíli hledat blbého, tudíž se troubovi nevyplatí dělat ze sebe chytrého. Brzy se to na něj provalí, u ženy, která momentálně hledá chytrého, by měl smůlu a nerozmnožil se. Inteligence či hloupost zračící se ve tváři mužů může být signálem pro ženy, umožňující jim realizovat tzv. smíšenou reprodukční strategii. V důsledku té ženy preferují za jistých okolností nositele nejkvalitnějších genů, za jiných nejkvalitnějšího poskytovatele rodičovské péče. Moderní společnost je dost monogamní, ale ještě před 100 lety říkalo 10 % dětí tatínku jiným mužům než těm, s nimiž sdílely geny. V důsledku rostoucí rozvodovosti se do této situace oklikou vracíme.

Každé zkoumání potvrdí či vyvrátí hypotézu, nebo je to sem tam slepá ulička?

Většinou testujeme konkrétní hypotézu, ale výsledná data mohou přinést jaksi bokem objev, který jsme předem nečekali. Mnohokrát se mi stalo, že vedlejší produkt výzkumu byl zajímavější než to, na co byl výzkum primárně zaměřen. Nejdůležitější vlastností vědce je všímavost!

Moc to sem nepatří, ale podle vaší teorie zamrzlé evoluce je člověk určený k vymření…

Člověk je poměrně starý druh. Z mé teorie vyplývá, že už je evolučně zamrzlý, nemůže evolučně reagovat na změny prostředí, tak pasivně čeká na změnu, v důsledku které vyhyne. Tipoval bych, že nás vyhladí pandemie, nějaký virus. Ale v řádu měsíců či roků to nejspíš nebude, na důchod raději naspořte! 

                  

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (60) * Profesor ekologie a evoluční biolog, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

* Je autorem zamrzlé evoluce, teorie, která se liší od neodarwinismu mj. tím, že předpokládá evoluční stabilitu starších druhů - druhy se mění pouze bezprostředně po svém vzniku, poté, co prošly stadiem málo početné populace, a poté se rychle zvětšily. Následně evolučně zamrznou a na přírodní výběr reagují pouze změnami v početním zastoupení už přítomných variant. V tomto stadiu tak pouze pasivně čekají, až vymřou, případně na velmi vzácnou událost, odštěpení nového evolučně plastického druhu.

* Teorii čtivě zpracoval v knize Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin, která získala ocenění Magnesia litera za naučnou literaturu.

* Pobýval na stáži na univerzitě v Tokiu, účastnil se výzkumných expedic v Sýrii, Íránu, Jordánsku…

* Nesnáší konference a má rád vědecké výzkumy, které zajímají i nevědecké obyvatelstvo.