Automobilů na benzin a naftu je skoro miliarda, nedají se rychle nahradit. Těžká mechanizace a tanky budou jezdit na naftu ještě za padesát let, osobní automobily budou jezdit na cokoliv, co bude dostupné,“ říká známý geolog Václav Cílek. 

Ropa tu nebude navždy. Jednou z nejperspektivnějších náhrad by mohl být už v blízké budoucnosti zemní plyn. K tomu se přiklání i doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.: „Perspektivní alternativou k ropě je bezesporu zemní plyn, z něhož lze navíc vyrábět syntetickou ropu, kterou lze zpracovávat ve stávajících rafinériích. Fosilní uhlík svět potřebuje jako důležitou surovinu pro chemický průmysl, fosilní zdroj uhlíku nelze v tomto ohledu jednoduše nahradit." 

Za vším jsou peníze

Relativně snadnější je náhrada ropy jako energetického zdroje, tady je k dispozici elektrická energie, ať již vyrobená v klasických tepelných elektrárnách, či z jádra nebo s využitím slunce, vody, vzduchu nebo geotermální energie - v současné době to je jen otázka ceny. Auta v budoucnosti budou minimálně 20-30 let ještě poháněna benzínem a motorovou naftou, pravděpodobně s využitím hybridního elektrického pohonu.

S tím souhlasí i odborníK Milan Roškanin: „Nejbližší alternativou, co do času i technické náročnosti, jsou "zelenější" fosilní paliva (CNG) a biopaliva. V dlouhodobější perspektivě to je elektřina a zejména vodík. U obou těchto "paliv" však existuje ještě dost překážek, která brání jejich rozvoji. Elektřina se bude prosazovat nejprve zároveň s fosilním palivem jako elektromotor v hybridech. Vzdálenější budoucností jsou také biopaliva 2 a 3. generace.“Musí se zaplatit poměrně značné investice do vývoje a výroby spalovacích motorů, žádný výrobce automobilů není tak bohatý, aby ze dne na den obměnil výrobní zařízení. Čistý elektropohon naráží na relativně vyšší výrobní náklady elektrické energie a negativní vliv její výroby na životní prostředí.

Blízká budoucnost je tedy ve znamení elektromobilů a hybridních aut. Proč bohužel? Protože tím se řeší problémy jen lokálně. Výroba elektřiny a její přenos je extrémně energeticky náročný proces, který vyprodukuje denně miliony tun emisí. Takže auta sice budou jezdit ekologicky, ale bude zapotřebí víc elektráren, aby se elektřina vyrobila.

Stejně tak je problém i s akumulátory, které jsou plné jedů, kyselin a vzácných kovů. Jejich životnost není nijak závratně vysoká a dnes si zatím nedokážeme odpovědět na otázku, co s nimi za pár let?

Úspory až na prvním místě 

Novinář a specialista na auta a vše okolo nich Jan Čech tvrdí: "Budoucnost automobilů se ale podle mého bude více ubírat i směrem k úsporným spalovacím motorům. Vždyť už v počátcích výroby byly obecně známé principy uchovávání a regenerace tepla. Stejně tak známe i technologie, které dokáží z čtyřtaktního motoru udělat jednoduše dvoutaktní. Každý plnicí proces má svoje výhody a jejich použitím mohou automobily uspořit až polovinu emisí. Pokud tyto znalosti oprášíme, můžeme se dočkat automobilů, které budou úsporné a více ekologické."

Vzdálenější budoucnost pak pravděpodobně přinese technologicky dokonalé a levné materiály, které budou ze slunečního záření vyrábět elektřinu. Z nich vyrobené karoserie tak budou produkovat samy pro sebe potřebnou energii a nedostatek budou řešit doplňkové pohony, jako například palivové články, kde reakcí kyslíku a vodíku vzniká na speciálních membránách elektřina.

Slepé uličky: vzduch, voda a další

úmysly jsou velmi často lemovány naprostými nesmysly. Platí to i v automobilismu. Příkladem budiž na první pohled lákavé, ale z technického hlediska naprosto šílené nápady. Lidé by například chtěli jezdit jen na vzduch, a tak taková auta již dnes jezdí. Naštěstí jen v malém množství, protože jen malé zamyšlení nad tím, jak auto funguje, musí každého přivést k závěru, že to je naprostý nesmysl. Princip vozu je jednoduchý – stlačí se kyslík a z tlakové lahve se pak přes trysku nechává proudit na turbínku, která vyrábí elektřinu k pohonu nebo sama pohání přes planetovou převodovku kola. Jenže stlačení plynu je jedním z energeticky nejnákladnějších procesů. Účinnost je minimální. Stejně tak je malá účinnost zpětného navrácení stlačené energie.

Podobně můžeme polemizovat například nad biopalivy, kde na vypěstování plodiny, její sklizení, přeměnu a doplnění k palivu se spotřebuje až pětkrát (!) víc obyčejného paliva, než se samo vyrobí.