O incidentu existuje několik svědectví, jež se v detailech trochu liší. Následující verzi popsal ve své vzpomínkové knize Filip Müller, jeden z 18 vězňů, kteří byli onoho říjnového dne roku 1943 přivezeni do Auschwitzu, aby nacistům pomohli odbavit očekávaný transport. Müller měl za úkol třídit oblečení obětí a vytahovat z kapes peníze, jež pak předal dozorcům.

Z vlaku vystoupila tisícovka lidí. Müller si všiml, že nemají žádná zavazadla ani Davidovy hvězdy na kabátech. Příchozí byli shromážděni na dvoře před krematoriem č. II a vyslechli proslov zástupce německého ministerstva zahraničí Franze Hösslera, který je ujistil, že jde o jejich poslední zastávku před cestou do Švýcarska. Měli se tu jen osprchovat a dezinfikovat.

Hösslerovi se mezi vězni přezdívalo "Prolhaný Moše", protože zadrženým o jejich budoucím osudu do poslední chvilky lhal, aby se nechali nahnat do plynové komory bez odporu. Tentokrát se ale v řadách odsouzenců na smrt začaly šířit pochybnosti. Byli přivedeni do místnosti, kde se měli svléknout donaha. Poslechla jen polovina. Dozorci vysvlečené Židy rychle přesunuli do plynové komory a začali řvát na ostatní, aby se také svlékli. Když vzdorovali, bili je holemi.

Jedna z mladých žen, později identifikovaná jako Francesca Mann, se začala pomalu svlékat, jako by předváděla svůdný striptýz. Tím připoutala pozornost dozorců Josefa Schillingera a Wilhelma Emmericha, kteří lačně zírali na její poloodhalené tělo. Francesca si ale z ničeho nic sundala botu a ostrým podpatkem udeřila Schillingera do obličeje. Zatímco si v bolesti zakrýval hlavu rukama, sebrala mu zbraň a třikrát ho střelila do břicha. Poté postřelila i Emmericha.

Nacisté se rychle z místnosti stáhli, zamkli dveře a zhasli světla. Müller zůstal ve tmě s vězni. Jeden z nich mu v té chvíli pošeptal: "Já tomu nerozumím. Všichni jsme měli platná víza do Paraguaye. A co víc, zaplatili jsme gestapu spoustu peněz, aby nám vydali povolení k výjezdu."

Najednou se dveře opět otevřely a židovským pomocníkům, mezi nimi i Müllerovi, bylo nakázáno vyjít ven. Nacisté poté samopaly zmasakrovali všech pět set lidí v místnosti. V tu samou chvíli také vpustili plyn do komory, kde se tísnily ostatní oběti.

Zatímco dozoce Josef Schillinger svým zraněním podlehl, Emmerich útok odvážné ženy přežil, i když s trvalými následky. "Prolhaný moše" Franz Hössler byl v prosinci roku 1945 za zločiny spáchané v Auschwitzu popraven oběšením.

Francesca Mann, která odmítla zemřít bez boje, se stala legendou. Český spisovatel Arnošt Lustig se jejím příběhem inspiroval při psaní známé novely Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.