Když byla Jamajka po objevení Ameriky prohlášena za španělskou kolonii, rybářská osada při zálivu před městem Kingston se změnila v důležitý přístav. V 50. letech 17. století však odtud byli Španělé vyhnáni Angličany a přístav ovládli piráti podporovaní anglickým králem. Důstojné městečko se rázem stalo semeništěm hříchu.

Podle dochovaných písemností se v každém čtvrtém domě v Port Royal nacházel bar nebo nevěstinec. Na ulici byla přistavena hadice s vínem a každý, kdo tudy prošel, se z ní musel napít. Muži i ženy propadali alkoholu natolik, že kolikrát končili jako žebráci na ulici. Kromě obchodu s vínem a pálenkou tu kvetl také trh s otroky. Městu se brzy začalo přezdívat Sodoma Nového světa.

Podobně náhle jako skončila Sodoma, skončil také Port Royal. Dne 7. června 1692 přístav postihlo zemětřesení následované vlnou tsunami, která na místě zabila 2000 lidí a velkou část města pohřbila pod vodní hladinou. Na mořském dně tu dodnes leží více či méně zachovalé domy a stovky vraků potopených lodí. Místní duchovní pro to tehdy měli jediné vysvětlení - Bůh se na ty hříchy už nemohl dívat a konečně zakročil.

Z dnešního pohledu je ovšem Port Royal velice zajímavou lokalitou. Léta si jí nikdo nevšímal a potopené domy nikdo nezkoumal, ačkoli by mohly teoreticky skrývat pirátské poklady, o kterých jen fantazírujeme v dobrodružných příbězích. Důvod je čistě prozaický - jamajská vláda na výzkum nikdy nenašla finanční prostředky.

Situace se změnila poté, co podmořské památky v Port Royal uznalo UNESCO jako významné světové dědictví. "Jde o jeden z nejdůležitějších podmořských nálezů světa," prohlásil kanadský archeolog Robert Grenier. "Skrývá se zde nejbohatší sbírka vraků, jaká kdy byla objevena."

Ztracené město a lodě jsou odkrývány kousek po kousku. V jednom vraku prý byla rozeznána legendární loď Ranger, na které se plavil pirát Bartoloměj Roberts, známý jako Černý Bart. Jamajská vláda doufá, že se jednoho dne podaří podvodní sutiny zcela zrestaurovat a zpřístupnit turistům, kteří regionu dodají finanční injekci.