Fotografie vznikla v létě 1933 na usedlosti Berghof (rezidence Hitlera na Obersalzbergu) jen šest let před vypuknutím druhé světové války. Sedmiletá Rosa v objetí usmívajícího se Vůdce, kterému říkala „strýčku Hitlere“, působí šťastně. Netuší nic o tom, že už začíná nacistické pronásledování židů, útoky a bojkoty židovských obchodů.    

Fotografie, kterou pořídil Hitlerův oficiální fotograf Heinrich Hofmann, a je s věnováním od Hitlera, se prodává v americkém státě Maryland. Součástí nabídky jsou ještě další snímky, které mapují blízký vztah Hitlera s Rosou. Očekává se, že se nabídka vyšplhá až do výše 12 000 dolarů (přes 270 000 Kč).

Osudové datum narození

Rosa se ve své době stala díky blízkému vztahu s Adolfem Hitlerem veřejnosti známá jako „dítě Führera“ nebo „miláček Hitlera“. S matkou poprvé navštívila Hitlerovu rezidenci na Obersalzbergu v roce 1932. Když se o rok později Hitler dozvěděl, že Rosa slaví narozeniny ve stejný den jako on – 20. dubna, vybral si ji z davu, který se shromáždil u jeho domu, a chtěl ji poznat blíž. Od té doby často zval Rosu a její matku, aby ho navštívily na Obersalzbergu.

Brzy po jejich seznámení se však zjistilo, že babička Rosy je židovka. Hitler ale odmítl s dívkou přerušit kontakty. Lze jen spekulovat, zda to bylo z osobních důvodů nebo propagačních. Možná se jí snažil vynahradit otce. Lékárník Bernhard Nienau zemřel krátce před jejím narozením. Její matka Karolina byla zdravotní sestrou a bydlela s Rosou a její babičkou v Mnichově.

Konec pohádky o hodném strýčkovi

Ve Spolkovém archivu v Berlíně je uloženo 17 dopisů, která dívka, nejspíš s pomocí matky, mezi lety 1935 až 1938 napsala Hitlerovi. S blížící se válkou však rozhodly jiné priority. Vedoucí kanceláře Adolfa Hitlera a jeho osobní tajemník Martin Bormann v roce 1938 zařídil, aby se Rosa ani její matka na Obersalzbergu už neobjevily.

V květnu 1938 byla Rosina matka oficiálně požádána, aby ukončila všechny kontakty se stranickými vůdci. Bormann zakázal i fotografovi Heinrichu Hoffmannovi v dalším publikování fotografií Rosy s Hitlerem.

Rosa zemřela 5. října 1943 ve věku 17 let na dětskou obrnu.