Nápad sledovat reakci zvířat na vlastní obraz v zrcadle měli vědci už v minulosti. Chtěli tím zjistit, do jaké míry jsou zvířata inteligentní - pokud se dotyčný živočišný druh v zrcadle pozná a pochopí, že jde jen o reflexi sebe sama, mělo to teoreticky vypovídat o zvýšené inteligenci oproti jiným tvorům. Postupem času se ale ukázalo, že to není zase až tak směrodatné vodítko.

Například pes si svého obrazu v zrcadle ani moc nevšímá, protože se řídí hlavně čichem a vizuální podněty pro ně nejsou důležité. To samozřejmě ještě neznamená, že jsou hloupí. Nejrůznější druhy zvířat testoval před zrcadlem už v 70. letech psycholog Gordon Gallup, a to tak, že jim na přední část těla nakreslil červenou skvrnu. Pokud ji zvíře začalo ohmatávat na svém těle a ne na obrazu v zrcadle, prošlo testem a dokázalo svou inteligenci.

Ukázalo se však, že reakce se liší nejen mezi různými druhy, ale i mezi jednotlivými příslušníky stejných druhů. Šimpanzi a orangutani většinou testem prošli, ale třeba ze tří slonů si červenou skvrnu začal chobotem ohmatávat jen jeden.

Zajímavé je, že Gallupovým testem prošly kosatky a delfíni. Ti se sice nemohli skvrny na svém těle jen tak dotknout ploutví, ale bylo vidět, že se kroutí a chtějí se po ní natáhnout ústy.

Směrodatnost Gallupova testu je nicméně zpochybňována. Velkou ránu jí zasadil například pokus s dětmi ze zapadlé africké vesnice, které byly před zrcadlo poprvé postaveny až v šesti letech. Jak na svůj obraz reagovaly? Nijak. Prostě stály bez hnutí. To pochopitelně neznamená, že by nepochopily, že se dívají na vlastní obraz. A stejně tak nemůžeme soudit, že to nechápou zvířata.