„Online poskytuje prostor pro experimentování a objevování sexuality bez zábran, což je přitažlivé zejména pro mladé. Sexting s sebou nese rizika, která si mladí lidé uvědomují málokdy," uvedla psycholožka Jarmila Tomková, která s firmou ESET spolupracuje na programu věnujícímu se bezpečnosti dětí v on-line světě. Označení sexting vzniklo spojením slov sex a textování a znamená posílání textového, fotografického nebo audiovizuálního obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím komunikačních technologií, obvykle sociálních sítí.

Fotografie svého nahého těla nebo záběr svých intimních partií posílají druhé osobě častěji mladistvé dívky než chlapci. Obvykle dívky snímky posílají svému partnerovi s cílem ho potěšit. Asi 15 procent dívek, které někdy intimní obsah poslaly, ale uvedlo, že to udělaly pod nátlakem nebo pod vlivem manipulace. Dalším důvodem pro zaslání snímku svého nahého těla je reakce na obdržený snímek, zhruba třetina mladistvých takový snímek pošle jako součást flirtu.

Pomsta, žárlivost i vydírání

Se zneužitím své fotografie či videa se setkala pětina dětí ve věku 12 až 17 let, které ho někdy druhé osobě poslaly. Důvody, proč dochází ke zneužití sdíleného intimního obsahu dětí, mohou být podle výzkumníků různé. Bývají jimi mimo jiné snaha se pomstít, žárlivost nebo chlubení se partnerem či partnerkou dalším osobám. Za vydírání zveřejněním intimních snímků (takzvaná sextorze) hrozí pachatelům podle Jany Moravcové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování až 12 let vězení. Výroba a šíření záběrů intimních partií (takzvaný sexting) může být posuzovaná jako výroba a jiné nakládaní s dětskou pornografií. V tom případě je trestní sazba do výše osmi let.

Ke zneužití snímků intimních partií dětí dochází podle výzkumu častěji, než je tomu u dospělých osob. To, že byly jejich intimní fotografie či videa zneužity, uvedla asi tři procenta z 542 respondentů starších 18 let. Totéž ve výzkumu uvedla pětina z 541 dětských respondentů ve věku 12 až 17 let a 26 procent z asi 400 dotazovaných ve věku 12 až 15 let. Dospělí přitom tyto fotografie či audiovizuální snímky častěji než mladiství posílají. Záběry bývají většinou anonymní.

Evropská komise zvažuje, že by konverzace na sociálních sítích, a spolu s nimi také fotografie a videa v nich posílaná, hlídaly automaty. Mají zachytit případné šíření dětské pornografie. Ilustrační snímek
Zásah do soukromí? Roboti mají v konverzacích na sítích hledat dětské porno

Policie podle Moravcové v roce 2021 v Česku řešila 82 případů sexuálního nátlaku, z toho 65 se dělo v on-line prostředí. K červnu tohoto roku je případů sexuálního nátlaku 43, tedy podobně jako za celý rok 2012, 2013, 2014 a 2016. Za posledních deset let řešila policie nejvíce případů sexuálního nátlaku v roce 2019. Tehdy se ze 105 případů dělo v on-line prostředí 84 případů.

Výzkum se konal v období od 31. května do 12. června, zúčastnilo se ho 541 respondentů ve věku 12 až 17 let. Srovnávací skupinou byli lidé starší 18 let, kterých se zúčastnilo 542. Dotazovaní byli lidé s místem bydliště v různě velkých obcích ze všech krajů České republiky.