Táta, máma a děti. To je nejčastější složení rodin. Uvedly to v naší anketě děti prvního a druhé stupně, které jsme oslovili koncem dvouměsíčních školních prázdnin. Necelá polovička námi oslovených dětí uvedla, že žije jen s jedním z rodičů. „Mamka se od nás před rokem odstěhovala k jinému pánovi a tak žiju jen s tatínkem,“ řekla nám například jedenáctiletá Michaela z Mladé Boleslavi.

Život jen s jedním rodičem přitom není ničím výjimečným. Pokud děti nežijí v úplné rodině, žijí nejčastěji s matkou. Tak hovoří i celostátní výsledky. Se svými prarodiči žije jen hrstka oslovených dětí v celé republice. Tuto možnost ale v anketě Boleslavského deníku neodpovědělo žádné z dotázaných dětí.
Žáci základních škol také odpovídali na otázky, s čím by se svým rodičům, nebo svému rodiči, nikdy nesvěřili. „Neřekl jsem jim například to, když jsem se zamiloval do své spolužačky. To jsem si dlouho nechával pro sebe,“ svěřil se našemu deníku Milan z Kosmonos.

Láska, vztahy a sex byly také nejčastější odpovědí. Děti by se ale svým rodičům nesvěřili ani v tom případě, že by někomu provedli něco špatného. Někteří námi oslovení žáci uvedli, že by se nesvěřili ani v tom případě, že by jim ubližoval jejich spolužák. Tajili by i poznámky či špatné známky. Kouření a pití alkoholu nevyjímaje. Mnoho dětí ale také uvedlo, že svým rodičům říkají všechno. „Co bylo ve škole probíráme s mamkou každý den,“ prozradila v anketě žákyně prvního ročníku základní školy.

Dětem na základní škole ale také na rodičích mnoho věcí vadí. Více než polovina dětí na základní škole uvedla, že si s nimi rodiče povídají a zároveň tak vědí, co chtějí. Přesto se častokrát objevila odpověď, že rodiče se chovají příliš „dospělácky“ a neumějí se vžít do jejich let. Na druhém stupni ale byly odpovědi zcela opačné. Většina žáků totiž uvedla, že s rodiči své problémy příliš neřeší a povídá si s nimi jen sporadicky.