Organizace uvádí, že počet chybějících učitelů odpovídá 444 zavřeným školám nebo až 81 000 dětí bez učitele. Podle dostupných údajů totiž až 30 procent absolventů pedagogických oborů nejde učit. Největší nedostatek pedagogů je pak na prvním stupni základních škol a v mateřských školách. Pro druhý stupeň základních škol chybí učitelé fyziky, matematiky, informatiky, češtiny a angličtiny. Na středních školách schází pedagogové pro výuku oborů stavebnictví, geodézie, kartografie,

strojírenství, strojírenské výroby, elektrotechniky a telekomunikační a výpočetní techniky. Nedostatek je i asistentů pedagoga, psychologů a dalších podpůrných pedagogických profesí.

Interaktivní průvdce

Organizace Začni učit! vytvořila na svém webu www.zacniucit.cz interaktivního průvodce klasifikacemi. Unikátní systém pomáhá zájemcům o učitelství zjistit, jakou pedagogickou kvalifikaci potřebují, aby mohli jít učit. Systém jim rovnou doporučí i konkrétní kurzy či doplňkové pedagogické studium (dříve známé jako pedagogické minimum). Rozhodování jim také usnadní systém určený pro to najít si kurz nebo program na míru jejich vzdělání.

„Dostáváme do školství motivované zájemce o učitelství, ze kterých pomáháme dělat motivované učitele a učitelky. Byla by škoda, pokud by o ně naše, vaše i jejich děti měly přijít,“ uvádějí zástupci organizace, která vznikla v roce 2016, jejíž programy mají záštitu Ministerstva školství a tělovýchovy a kterou dlouhodobě podporují nadace, pro něž je vzdělávání klíčové.

Vyvracejí mýty

Aby zájemce lépe motivovali, snaží se v Začni učit! vyvrátit některé mýty, které o učitelství panují. Popírají například to, že aby člověk mohl nastoupit na post učitele, musí mít dokončené pedagogické vzdělání.

„Díky novele zákona o pedagogických pracovnících je od 1. 9. 2023 možné začít učit i bez pedagogické kvalifikace a vzdělání si doplnit v prvních třech letech práce ve školství. Nebojte se proto odpovídat na zajímavé pracovní nabídky ve školství, i když zatím nemáte potřebnou kvalifikaci,“ říkají zástupci organizace.

Dalším z rozšířených mýtů je i výše úvazku. Lze učit i deset hodin týdně a v jakémkoliv věku. Začni učit! také boří mýtus, že učitel musí vědět všechno. Nemusí. „Učíme se celý život, například i to, že do školy můžete nastoupit kdykoliv během roku, ne nutně v září,“ dodávají zástupci organizace.

Zájemci si také mohou otestovat, zda je povolání pedagoga opravdu pro ně, a to díky týdenní učitelské stáži Zkus učit! Během ní se účastníci postupně stávají z naslouchajících asistenty pedagoga a na závěr si také samostatně-odučí hodinu.

Způsob, jak se zbavit ostychu, pak nabízí komunitní program Zauč se!, v němž mohou lidé sdílet své zkušenosti i úspěchy se startem za katedrou s ostatními začínajícími pedagogy. Podporu jim poskytují takzvané on-line sborovny.

Setkávají se on-line

„Spustili jsme bezpečný on-line prostor pro setkávání a sdílení vyučujících v začátcích. Stejně jako v našich programech, i tady stojíme o vaše autentické zážitky ze tříd. Můžete jen sdílet, ale i chtít reakci a zkušenosti dalších. Můžete tak být nejen v roli sdílející, ale i reagující, potažmo radící. Koncept, který mnozí znáte z našich on-line sboroven. Akorát tady máte své poradní hlasy v kapse jen pár kliků daleko,“ uvádí Začni učit! Na jejím webu najdou zájemci také příručku pro začínající učitele, jíž lidé z organizace napsali s Učitelskou platformou pro Národní pedagogický institut.

Další možností, jak se do projektu zapojit, je program Den pro školu, na němž se Začni učit! podílí s Nadací České spořitelny. „Cílem je propojovat lidi z praxe se školami, kde mohou ozvláštnit výuku. Vědkyně do hodin biologie, markeťáky do hodin jazyka či výtvarky a tak dále,“ uvádějí zástupci organizace s tím, že lidé z praxe, dobrovolníci programu, mají možnost si pozvat třídu i přímo k sobě do práce a ukázat jí poradu.

„Máme už přes 1200 zapojených dobrovolníků a rosteme,“ dodávají zástupci. Platforma dále poskytuje možnost zapojit se do českého školství i ukrajinským pedagožkám prostřednictvím programu Začni učit v Česku! www.ucitelskemyty.cz