Kanál nechal postavit průmyslníkTomáš Baťa v letech 1935 až 1938. Je dlouhý přes 50 kilometrů, zčásti vede korytem řeky Moravy, částečně v samostatném kanále souběžně s řekou. Jeho součástí je 14 plavebních komor, kterými lodě překonávají výškový rozdíl 18 metrů.

Hlavním materiálem, který se po vodě dopravoval, byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Vozil se do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.

Konečně turisté

Vodní cesta byla provozována i po druhé světové válce, dopravovalo se po ní uhlí, štěrk, písek i jiné materiály. Ještě v roce 1960 bylo přepraveno 127 tisíc tun substrátu, o rok později však provozovatel plavbu zastavil na dlouhých 35 let. Až v roce 1995 začal kanál sloužit turistice (tehdy se po něm projelo 5000 lidí, vloni již téměř desetinásobek).

Turisté mohou během plavby zastavit v sedmi přístavech, překonat výše zmiňovaná zdymadla a pro cestu na Slovensko využít tři nedávno otevřené plavební hraniční přechody. Kanál měl být součástí obří vodní cesty spojující Labe, Odru a Dunaj. Příliš megalomanský projekt na to, aby se uskutečnil a nenávratně nezničil přírodu po celé trase. I když je stále zanesen v územních plánech krajů, jeho realizace se nyní nechystá.

Milionové investice

V současné době se však uvažuje o splavnění vodní cesty desetikilometrového úseku do Hodonína a dále na jih po soutok Moravy s Dyjí, což by do regionu mohlo ročně přivést další desetitisíce turistů na výletních lodích a hausbótech.

Podmínkou k dosažení tohoto cíle jsou mnohamilionové investice do vodních staveb, přístavů a doprovodné infrastruktury včetně výstavby nových stromů. Investiční náklady činí v nejúspornější variantě 612 milionů korun a mohly by být částečně financovány z prostředků Evropské unie, Moravskoslezského kraje a firmy Baťa.

Výstavba může zaměstnat až patnáct set lidí. Podle agentury Czechtourism představuje Baťův kanál jeden z nejperspektivnějších turistických projektů v naší zemi.

Podobné projekty ve střední Evropě chybí, srovnatelné kanály existují třeba v Holandsku, Francii nebo Velké Británii. Předpokládá se, že poté kanál přiláká movitější turisty organizováním vícedenních pobytů na lodi, eventuálně v kombinaci s cykloturistikou, kulinářskými plavbami za vínem či školními výlety. Více také využije památek UNESCOv okolí (Kroměříž, Lednicko-valtický areál) a tématu Velké Moravy.

Situace v Evropě

Ve Francii připadá na jednu loď 64 obyvatel (tedy zhruba jeden milion plavidel v celé zemi), vnitrozemských vodních cest je cca 6000 kilometrů, z toho přes 4000 kilometrů představují kanály. Nejméně 300 společností se zabývalo pronájmem rekreačních a osobních lodí, nejčastějšími návštěvníky jsou Francouzi, Němci a Švýcaři.

Ve Velké Britanii, kde je registrován zhruba poloviční počet plavidel než ve Francii, se vyskytuje takzvaný horseboarding, tažení rekreačních lodí koňmi, některé atrakce jsou vyhlášenou technickou památkou, například rotační zdvihadlo Falkirk nebo Anderton. Nejvíce lodí vlastní podle očekávání Holanďané, každý 30. obyvatel tohoto království má svou loď nebo alespoň člun. Vodní cesty tady vznikaly již od 17. století společně s rozvojem obchodu.

Pravděpodobně nejrozvinutější sítí i objemem přeprav na světě disponuje Německo, i když se s budováním vodních cest započalo až v 19. století, budují se dodnes, jednotlivé kanály často spojují velmi vzdálené vodní toky a zejména po sjednocení země nastal značný rozvoj tohoto odvětví v oblasti Berlína kromě populárních jezer v Bavorsku a na Bodamském jezeře.