Při výběru jazykové školy rozhodně nekoukejte jen na cenu. Stejně jako u jiných služeb platí pravidlo, že za méně peněz obvykle dostanete nižší kvalitu, což znamená, že se jazyk prostě nenaučíte. Při porovnávání cen kurzů je důležité mít na paměti poměr počtu hodin výukového programu a ceny, která se vztahuje k danému počtu hodin.

„Některé jazykové školy uvádějí ceny za semestr, tyto ceny pak nevypovídají nic o hodinové dotaci a jsou poměrně zrádné a zkreslující,“ varuje Eva Libenská z jazykové školy Skřivánek. Předem neodhadnete, kolik vyučovacích hodin vlastně za své peníze dostanete.

Výběr lektora

Dobrá jazyková škola je zodpovědná nejen za výběr lektora, ale také sleduje jeho výuku přímo v hodinách a společně s ním hledá možná zlepšení ve vedení výuky. Pokud budete mít zájem, jazyková škola by vám měla poskytnout informace o lektorovi, o jeho zkušenostech a znalostech, vzdělání, případně jeho životopis.

Dobrý lektor by se měl vyvarovat dlouhých a jednotvárných prezentací nové látky, měl by spíše studenty zapojit tak, aby mohli cizí jazyk sami používat a hráli si s ním. Měl by být hlavně organizátor a průvodce hodinou, ne přednášející, protože studenti se naučí cizí jazyk nejlépe, pokud u toho komunikují, a to reálně a smysluplně.

Cvičení a rozhovory v hodinách musí být použitelné ve skutečných situacích, které student může zažít v každodenním životě. Běžnou praxí bývá nabídka ukázkových hodin s lektory.

Při výběru jazykové školy nezapomeňte také posoudit dostupnost a lokalitu učeben a samozřejmě jejich vybavení. Je to prostor, kde bude trávit v příštích měsích hodně času, tak byste se tam měli cítit dobře a nemělo by to být daleko od vašeho bydliště nebo zaměstnání.

Jazykovou výuku je možné zakončit složením zkoušky a obdržením certifikátu. V současné době klesá popularita českých jazykových certifikátů a stále oblíbenější jsou zahraniční jazykové certifikáty s mezinárodní platností. V evropských certifikátech v angličtině stále vedou cambridgeské zkoušky, v němčině certifikáty vydávané Goethe institutem a ve francouzštině certifikáty Francouzského institutu.

Certifikáty jsou pro studenty skvělou motivací, protože jejich studium dostává pevný rámec s jasnými cíly a výsledky. Navíc vám pak pomohou při pohovorech do zaměstnání.

Rada na závěr: Nebojte se ve škole na cokoliv zeptat a v případě nespokojenosti svou reálnou kritiku řekněte vedení. Nejste žák základní školy, ale klient a služby, za které jste zaplatil, musíte dostat.