Její dnešní podoba pochází od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dienzenhoferových, z let 1708-1745. Je postavena ve stylu dynamického baroka, majestátního slohu, jehož stavby vypadají skutečně jako by byly v neustálém pohybu.

Mistři umělci

Opat Otmar Zinek byl tím, kdo do Břevnova v první polovině 18. století přivedl umělce, jako byli otec a syn Dientzenhoferové nebo Petr Brandl, který vymaloval interiéry baziliky ve své vrcholné formě neopakovatelným prostorově plastickým stylem.

První mužský klášter založili roku 993 pražský biskup sv. Vojtěch a kníže Boleslav II. Pobožný. V 11. století byl za opata Menharda postaven první kamenný kostel, jehož krypta se zachovala pod dnešní bazilikou. Později byl na stejném místě vystaven větší gotický kostel. Značných škod klášter utrpěl za husitských válek. Po třicetileté válce nakonec došlo k barokní přestavbě do podoby, kterou známe dnes. V 50. letech byl klášter zabrán státem, mniši rozehnáni a jejich opat Anastáz Opasek uvězněn. Z vězení byl propuštěn v roce 1960 a roku 1968 se usadil v klášteře Rohr. Po roce 1989, kdy byla obnovena benediktinská komunita, jsme ho mohli potkat nejen v klášteře, ale třeba na blízké Bělohorské ulici. Kráčel v sutaně a namnoze bezprostředně rozmlouval s kolemjdoucími, jak bylo jeho zvykem.

Modli se a pracuj

V roce 1993 oslavil klášter 1000 let svého trvání. Benediktinské heslo „Ora et Labora“, tedy ono slavné „Modli se a pracuj“, je v klášteře rozhodně živé i dnes. Že jsou benediktini dobří hospodáři, dokazují komerční podniky v areálu mnichů. Přímo v klášteře lze pronajmout přednáškový a společenský sál. Dále zde najdete hotel Adalbert, který stojí na místě torza bývalého konventu. Je do okolní zástavby zabudován tak citlivě, že si jej při cestě k bazilice ani nevšimnete.

Hned za branou narazíte vpravo na restauraci Klášterní šenk. Přivítá vás rustikální interiér s otevřeným krbem a staročeská kuchyně.

Opravdový klid

Pokud toužíte po opravdu meditativním klidu, najdete jej v terasovitých zahradách, které se táhnou až k Větrníku na Petřinách. Zahrady jsou pravidelným cílem vycházek za odpočinkem a klidem pro domorodce, maminky s dětmi nebo návštěvníky hotelu či krčmy. V zahradách najdete patrový barokní altán, tzv.

Vojtěšku, který je využíván ke kulturním počinům. Zde u pramene Brusnice se podle legendy setkali zakladatelé kláštera sv. Vojtěch s Boleslavem II. Zajímavě spojit prohlídku kláštera se zábavou můžete na říjnovém břevnovském posvícení. Ve spolupráci s opatstvím jej každoročně pořádá Spolek břevnovských podnikatelů a živnostníků. Odpátku do neděle na ohromné ploše na jihu a východě mezi klášterem a Pivovarským rybníkem bude probíhat veselý shon a rej. Vůní vás přiláká množství stánků s tradičními staročeskými jídly, na pódiu lze celodenně zhlédnout taneční a pěvecký program a nebude chybět ani spousta pouťových atrakcí. V sobotu a v neděli večer i ohňostroj.

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta a barokní prelatura s Tereziánským sálem. Trasa trvá přibližně 90 minut. V letním čase v sobotu a neděli v 10.00, 14.00 a 16.00, v zimním jen v 10:00 a ve 14.00. Ve všední dny pouze pro objednané skupiny.

Vstupné činí pro dospělé 50 Kč a děti 30 Kč. V září se v souvislosti s dokončováním obnovy chrámových varhan veškeré prohlídky ruší.