Dějiny kláštera

Dějiny Sázavského kláštera, třetí nejstarší benediktinské mnišské komunity v Čechách, sahají na počátek 11. století. Jsou velmi úzce spjaty s poustevníkem Prokopem, který klášter spolu s přemyslovskými panovníky knížetem Oldřichem a Břetislavem I. v roce 1032 založil. Mezi hlavní cíle a úkoly kláštera patřil rozvoj slovanské kultury a vzdělanosti i kulturní otevřenosti.

Expozice Staroslověnská Sázava, kterou během návštěvy místního kláštera projdete, vás zavede zpočátku do období Velké Moravy, prvního slovanského státu v Čechách. Během prohlídky proniknete do časů velkého kulturního vzestupu našich předků především díky slovanským apoštolům sv. Cyrilovi a Metodějovi. Setkáte se s prvním slovanským písmem – hlaholicí, budete si moci vyzkoušet číst ve starých rukopisech psaných staroslověnštinou, poznáte
génia obou věrozvěstů při jejich cestách do Říma. Prohlídka s průvodcem trvá asi 60 až 75 minut, a proto toho během ní zhlédnete opravdu mnoho.

Dobu raného středověku vám přiblíží latinské i staroslověnské rukopisy, které byly napsány v Čechách, některé přímo na Sázavě. V barokním refektáři kláštera můžete obdivovat nástropní fresku Jana Karla Kováře, který zvěčnil téma založení kláštera spolu a zakladatele opata Prokopa. Průvodce vás také seznámí s téměř tisíciletými dějinami kláštera od dob první poustevnické osady až do dnešních dnů. Chybět nebude ani zmínka o souvislosti Sázavského kláštera s pražským klášterem Emauzy, založeným císařem Karlem IV.

Skutečnou perlou prohlídky jsou překrásné a unikátní malby na téma života Panny Marie. Obdivovat můžete Madonu v naději (Madona těhotná), Madonu Sázavskou (Madonu kárající) či šestnáct andělů na nebeské klenbě, každého s jiným gestem rukou. Nádhernou práci středověkých malířských mistrů podtrhuje neméně krásná architektura místnosti s křížovou klenbou, kterou podpírá bohatě zdobený pilíř s bazilišky, vytesanými v dolní polovině pilíře
neznámými kameníky.

Celou prohlídku ukončíte v barokním kostele sv. Prokopa s kryptou, v níž jsou ostatky tohoto českého národního patrona. Průvodce vás určitě nezapomene upozornit ani na milostný obraz sv. Prokopa, který v období baroka značně měnil výraz ve tváři světce – poslední změna byla zpozorována
v létě loňského roku).

Severní zahrada

Volně přístupná v otevírací době kláštera je rozsáhlá severní zahrada nacházející se naproti věži s oblouky nedostavěného gotického chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele. V samém středu zahrady spolu s několika vzrostlými stromy se nacházejí základy kostela sv. Kříže z 11. století odkryté v 70. letech 20. století archeoložkou Květou Reichertovou. Dnešní podobu získala zahrada v 80. letech minulého století.

Svou osobitostí osloví snad každého návštěvníka, který do místní zahrady zavítá. Zahradu vyhledávají poutníci pro tichou motlitbu a rozjímání, ale pro svou atmosféru je zahrada oblíbeným místem slavnostních svatebních obřadů pod širým nebem.

Klášter dnes

Dnešní podoba Sázavského kláštera je přímo čítankou uměleckých slohů od 11. století do novověku. Odráží se v ní tisícileté dějiny naší země až po současnost. Až do konce září bude místní klášter otevřen mimo pondělí denně od 9. do 17. hodin. Základní vstupné na více než hodinovou prohlídku je 50 korun, snížené vstupné pro děti, studenty a seniory je poloviční.

A jak se do Sázavy dostat? Spojení je možné jak autobusové, tak i vlakové. Projížďka nádhernou přírodou lokálkou je ovšem nezapomenutelným zážitkem. Proto neváhejte a přijeďte se do Sázavy na tento úchvatný klášter sahající svou historií hluboko do české minulosti podívat.

 

Rozhovor s kastelánkou sázavského kláštera Slávkou Matouškovou

Proč by měli naši čtenáři zavítat během víkendového výletu právě do kláštera v Sázavě? Co zajímavého zde mohou obdivovat?

Návštěvník Sázavského kláštera se může po vzoru pana Broučka vydat bez požití zázračných lektvarů za dobrodružstvím pestrého tisíciletí českých dějin. O zajímavosti v tak dlouhé historii místa tedy není nouze. Každé údobí naší historie je tu dodnes patrné – vytesané do kamene, zachycené na freskové výzdobě nebo v starobylých rukopisech slovanského i latinského jazyka. Jsou zde patrné časy vzmachů i časy úpadků. Slovanskému benediktinskému
klášteru založenému už v roce 1032 poustevníkem Prokopem a přemyslovským knížetem Oldřichem předcházela poustevna sv. Prokopa Sázavského. Ten prý dokonce uměl zkrotit samotného ďábla a přimět ho k tomu, aby pracoval. Románské počátky kláštera připomenou základy kostela sv. Kříže na zahradě svěceného už v roce 1070 nebo také dějiny zaznamenané rukama mnichů v letopisech, kronikách a legendách vystavených v expozici kláštera.
Můžete se zde naučit i nejstarší slovanskou abecedu vytvořenou sv. Cyrilem. Je toho ještě mnoho, o čem bych mohla návštěvníka informovat, ale lépe je vzít do ruky itinerář a vyrazit přímo na Sázavu poznávat a objevovat podle svého gusta.

Pracujete jako kastelánka. Co se Vám za ta léta práce povedlo udělat a co naopak máte ještě jako vysněné přání a doufáte, že se Vám povede?

Pracuji na Sázavě jako kastelánka od roku 2004. To není příliš dlouhá doba uvážím-li, že klášter už stojí více než 900 let. Mám však velké štěstí být při samém začátku nové etapy jeho života. Loňského roku český stát odkoupil od soukromé restituentky významný podíl této národní kulturní památky a společně s Národním památkovým ústavem, který ji spravuje, se začíná vytvářet nová náplň jejího budoucího využití. Nebo lépe řečeno snažíme se její bohatství našim návštěvníkům více poodhalit a více otevřit. Zpřístupnit nové návštěvní okruhy (v gotickém sklepení, v 1. patře bývalého konventu), zahrady a parky (okolí jeskyně sv. Prokopa, jižní zámecká zahrada s terasou), vybudovat pro návštěvníky i lepší zázemí.

Loňského roku jsme vybudovali nové páteřní kanály elektroinstalace, která je v havarijním stavu. Na jaře letošního roku se radovala děravá střecha bývalého opatství, neboť dostala novou šindelovou krytinu. Na podzim nás čeká práce na nové elektroinstalaci v interiérech kostela. Během celého letošního léta probíhají záchranné konzervátorské práce na severní a západní straně vysoké gotické věže kostela. A úplnou novinkou jsou restaurátorskými sondami poodhalené barokní
malby v chodbách klášterního ambitu.

A co nějaké tipy na výlet do krásného okolí Sázavy?

Okolí Sázavského kláštera láká k výletům do přírody. Co třeba projít se částí Čertovy brázdy s potůčkem, kterou prý vyoral sv. Prokop s čertem zapřaženým do pluhu a kde je dnes jednoduchá křížová cesta? Nebo zajít po levém břehu řeky Sázavy ke studánce Vosovce s kapličkou sv. Prokopa, kde se údajně sv. Prokop setkal s knížetem Oldřichem a kde Prokop proměnil vodu ve víno? Nebo zajít ke studánce Rakovce s lůžkem sv. Prokopa skryté v lesíku nedaleko od Bílého kamene, kde již v eneolitu těžili naši předkové vápenec?