V první řadě se musíte rozhodnout, jaký druh kurzu je pro vás zajímavý. Kurzy pro veřejnost patří k nejběžnějším, aktivity v nich jsou založeny na skupinové práci, důležitá je komunikace ve skupině.

„Důležité je setkávání s jazykem společně s dalšími studenty, to může působit jako motivace a motor pro výuku, kdy se nechceme ztrapnit před ostatními,“ zdůrazňuje Eva Libenská z jazykové agentury Skřivánek.

Skupiny jsou pro pět až dvanáct studentů, dodržuje se přesný plán výuky a je využívána jedna učebnice jako osnova kurzu. Jazyková škola Skřivánek doporučuje rozsah výuky dvakrát 90 minut týdně. Cena za dvě hodiny týdně se pohybuje od 3500 Kč za semestr. Obecně platí, že efektivní pro začátečníky jsou většinou jenom kurzy s intenzitou hodin minimálně dvakrát po devadesáti minutách. Kurz jedenkrát po šedesáti minutách se dá označit skutečně jako ,,udržovací“ a je vhodný pouze pro pokročilé.

Individuální kurzy

Individuální kurzy jsou určeny hlavně pro časově vytížené osoby, které nemají možnost docházet na pravidelnou výuku. Jsou maximálně flexibilní, co se týče obsahu, času i místa, a lektor je přizpůsobuje studentovi.

Je možné domluvit se z hodiny na hodinu a také využít materiály, které si student sám přinese. Náplň je hlavně odborná, kurzy bývají intenzivní a krátkodobé. Cílem je dosáhnout dovedností v krátké době. Cena hodinové výuky s českým lektorem se pohybuje od 320 Kč, za jeden semestr může student zaplatit od 9 600 Kč výše.

Alternativní kurzy

Kurzy mohou být spojené s relaxací, výuka pak probíhá mimo kancelář, je spojena například s dovolenou. Pokročilejší studenti mohou také vyrazit „na zkušenou“ do zahraničí. Zde se nevědomky střetávají s cizím jazykem i v běžných situacích a jsou obklopeni cizí kulturou. Státy, kam se nejčastěji jezdí za cizím jazykem, jsou Velká Británie, Německo a Francie.

Kurzy jsou dva až tři týdny dlouhé. Pobytový kurz 5 x 4 dny vyjde asi na 29 000 Kč za semestr, kurz s dvoutýdenním ubytováním v hostitelské rodině v Irsku stojí cca 25 000 Kč.